ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   CENOVÉ UKAZATELE
   KATALOG OBJEKTŮ
   ROZPOČTÁŘSKÉ PRÁCE
   HONORÁŘ ARCHITEKTA
 
 
 
 
 

  Program pro výpočet honoráře architekta / inženýra


Předkládáme Vám program pro výpočet honoráře architekta / inženýra (technika) pro pozemní stavby.

Tento program byl po odborné stránce shledán Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků jako vyhovující mezinárodním profesním standardům výkonovým a dokumentačním, v souladu s právními předpisy stanovujícími požadavky na profesní standardy v České republice, zejména s ustanoveními § 158 a 160 stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek, zákona o výkonu povolání a vnitřních řádů a profesních dokumentů vydaných k jeho provedení způsobilý pro stanovení ceny dohodou.

Spuštění programu


Standardy výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě:

Územní plánování a obory související
Pozemní, inženýrské a technologické stavby a obory související
Interiérová tvorba a obory související


Doporučená úprava výše hodinových sazeb vzhledem k nárůstu míry inflace:

Aktualizace hodinových sazeb

Aktualizace dne: 27. 2. 2014

 


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.