ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   AKTUALITY
   OBECNĚ K DATŮM
   TŘÍDNÍK JKSO
   TŘÍDNÍK TSKP
 
 
 
 
 

  Novinky a změny v datové základněV této rubrice Vám budeme pravidelně přinášet novinky a změny, které pravidelně zapracováváme do naší platné verze datové základny. O všech těchto změnách jsou uživatelé aktualizačního servisu informováni a mají možnost si pomocí zveřejňovaných aktualizačních balíčků průběžně udržovat svou datovou základnu.
_________________________________________________________

1. 9. 2010 | Verze RTS DATA 2010/II je již k dispozici

RTS DATA pro druhé pololetí roku 2010 přináší aktuální normativní podklady a kompletní přecenění jednotkových cen položek. Tato aktualizace obsahuje výrazné množství nových položek do všech částí stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů. 

Vybrané novinky položek a agregací v této aktualizaci:

 • Rozsáhle jsou zpracovány položky na liniový odovdňovací systém ACO. Systém je zpracován po jednotlivých výrobcích tak, aby bylo možné ocenit danou situaci přesně podle projektu.(589 položek).
 • Nově jsou přidány zateplovací systémy STOMIX a BASF. Systémy jsou zpracovány v členění podle typů ploch (fasáda, ostění, sokl...) s variantami podle druhu povrchové úpravy.(283 položek).
 • Byly vypracovány položky s výrobky firmy FERMACELL. K dispozici jsou položky pro příčky, předstěny, podhledy, podkroví, podlahy a hydroizolace. (147 položek).
 • Přibyly montované příčky a podlahy z desek CETRIS. (109 položek).
 • Ve vodovodu nově nabízíme vícevrstvé potrubí výrobců IVAR, GIACCOMINI a UPONAR. Potrubí obsahuje obvyklý podíl tvarovek. V položkách nejsou započteny zednické výpomoci. Variantami je upřesněn materiál fitinek.(72 položek).
 • Podrobně jsou vypracovány položky pro návlekové izolace MIRELON. (396 položek).
 • Formou položky práce s dodávkou materiálu jsou zpracovány položky vodovodních armatur (577 položek), položky plynovodních armatur (126 položek) a armatur pro ústřední vytápění (1141 položek) od výrobců IVAR, HERZ, a GIACOMINI.
 • Dokompletován je výrobní program deskových radiátorů firmy KORADO. V tomto systému přibylo 1348 položek.
 • Odvodnění balkónů a teras Ardex obsahuje lemovací hliníkové profily a hliníkové žlaby a svody (181 položek). 
 • Byly vytvořeny agregované položky kanalizačních šachet Wavin. Položky jsou členěny podle hloubky šachty a typu poklopu  (742 položek).

   V této aktualizaci přínášíme i velkou skupinu nových položek v databázi materiálů.

   Vybrané skupiny v této aktualizaci:
   malířské a nátěrové hmoty [329 položek] - litinové trouby a tvarovky a těsnicí kroužky Saint-Gobain PAM CZ [673 položek] - kanalizační trubky a tvarovky OSMA [228 položek] - vodovodní armatury od Jihomoravské armaturky [400 položek] - součásti vzduchotechniky od firmy Klimaprodukt [348 položek] - kotle a ohřívače [113 položek] - konvektory [233 položek] – vodovodní baterie [64 položek] - kabelové žlaby Jupiter [574 položek] - dveřní pouzdra JAP [56 položek] - betonové výrobky firmy Beton Brož [1110 položek] - okna firmy Dare-Eurookna [178 položek] - minerální izolace [249 položek].

   Katalog stavebních a montážních prací
   Nové položky: 6.284
   Změněné (SPON nebo názvy): 1.856

   Katalog Agregovaných položek
   Nové položky: 975
   Změněné (SPON nebo názvy): 2.188

   Materiály
   Nové položky: 10.021

   _________________________________________________________

   27. 1. 2010 Nová verze RTS DATA 2010/I je již k dispozici

   Pro úspěšný start do nové stavební sezony je důležité, aby všechny zainteresované strany stavební zakázky měly k dispozici aktuální informace.
   RTS DATA pro první pololetí 2010 přináší aktuální normativní podklady, jednotkové ceny položek stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů.

   _________________________________________________________

   18. 8. 2009 Nová verze RTS DATA 2009/II je již k dispozici

   Výrazné slevy cihlářských výrobků a s tím spojené snížení jednotkových cen až o 20%. To je jedna z důležitých změn v připravené aktualizaci RTS DATA pro druhé pololetí tohoto roku. Jedná se o nové ceny výrobků firem Heluz a Wienerberger, které jsou platné od 17. 8. 2009. V souvislosti s tímto snížením se snížily i ceny prací, v případě prací s materiálem Heluz dokonce až o 20%! (ve srovnání s prvním pololetím roku).

   Další důležité změny této aktualizace:
   1. Výrobce cihelného systému Heluz změnil pojmenování svých výrobků. V souladu se značením výrobce byly stávající položky materiálu i prací přejmenovány. Pracnost a charakter výsledné konstrukce zůstaly zachovány. Související změna se týká i hmotností. U většiny sortimentu materiálu i u položek prací jsou uvedeny nové hmotnosti podle současného podkladu výrobce! 
   2. Rozsáhle byly zpracovány konstrukční prvky od firmy Schiedel pro sanace komínů.
   3. Byly přepracovány kontaktní zateplovací systémy. Změny spočívají v rozlišení fasádních ploch, ostění, parapetů, soklů a suterénních ploch. Podle aktuálních podkladů byla také upravena spotřeba času práce. 
   4. Nově byly zařazeny krytiny od firmy RUUKKI a to typy Elite, Classic, Monterrey a trapézový profil. 

   Katalog stavebních a montážních prací
   Nové položky: 2.489
   Změněné (SPON nebo názvy): 693

   Katalog Agregovaných položek
   Nové položky: 309
   Změněné (SPON nebo názvy): 620

   Materiály
   Nové položky: 6720


    13. 1. 2009 Aktualizace datové základny BUILDpower - 2009/I

   Změny v datové základně BUILDpower proti CÚ 2008/II.

   PRÁCE:

    

   nové

   433

   změněné (SPON nebo názvy)

   1403

   zrušené

     1059

   ÚRS:

    

   nové

   2552

   MATERIÁLY:

    

   nové

   1314

   odstraněné

   666

   Změna obsahu směrné ceny RTS
   Byl navýšen normočas pokládky zámkových dlažeb v ceníku 822-1.
   Byly upraveny normačasy vybraných položek ceníku 800-711.
   Byly sníženy normočasy položek montáží plast. potrubí 722 17 ceníku 800-721.
   Byly zvýšeny normočasy pokládky plastových podlahových krytin v ceníku 800-775.


   29.7.2008 Aktualizace datové základny BUILDpower

   U cen stavebních prací je aktualizována celá datová základna Cenou RTS 2008/II a Cenou ÚRS Praha 2008/II, u agregovaných položek Cenou RTS 2008/II
   Cena RTS 2008/II
   je vytvořena kalkulací. Výjimkou jsou pouze některé ceníky montážní, které neobsahují normativy práce a spotřeby materiálu – ceny jsou zde vytvořeny soustavou indexů.
   Výše uvedené Ceny RTS 2008/II  obsahují navíc i nákladové složky ceny, (tzn. materiál, mzdy, stroje, odvody, OPN, režie a zisk), použitelné pro ty uživatele, kteří nekalkulují, ale pouze sestavují rozpočet v cenách RTS.  
   U nových položek nevytvořených RTS, a.s., ale doplněných od ÚRS Praha, je doložena pouze Cena ÚRS Praha 2008/II. Ceny RTS ani normy (SPON) pro kalkulaci v nich obsaženy nejsou a výhledově ani nebudou.
   ceníku materiálu je v distribuována Cena RTS 2008/II, zjištěná u výrobců či prodejců materiálu. Takto jsou aktualizovány rozhodující skupiny materiálu obsažené v položkách stavebních prací a dále položky pro běžné specifikace. Ceny ostatních materiálů jsou vytvořeny soustavou indexů.


    
   Změny v datové základně BUILDpower proti CÚ 2008/II :
    

   PRÁCE:

    

   nové

   1580

   změněné (SPON nebo názvy)

   1952

   zrušené

     824

   AGREGOVANÉ POLOŽKY:

    

   nové

      2

   změněné (SPON nebo názvy)

   259

   zrušené

        19

   ÚRS:

    

   nové

   1875

   MATERIÁLY:

    

   nové

   4524

   odstraněné

   3828

    Změna obsahu směrné ceny RTS
   Byly povýšeny normy času montáží elektrických kabelů ceníku M 21.


   Novinky v databázi RTS

   Podle podkladů firmy Rigips byly sestaveny položky prací v téměř kompletním rozsahu katalogu Rigips. Celkem 837 položek.
   Ze suchých maltových směsí firmy PROFI AM BAU byly vytvořeny položky pro omítky, mazaniny, potěry a zateplovací systémy. Celkem 318 položek.


   Podrobný rozpis veškerých změn v datové základně 2008/II. pololetí naleznete >>> ZDE <<<

   Podrobný seznam nových položek RTS naleznete >>> ZDE <<<

   _________________________________________________________

   24.1.2008 Aktualizace datové základny BUILDpower – datová základna 2008/I

   U cen stavebních prací je aktualizována celá datová základna Cenou RTS 2008/I a Cenou ÚRS Praha 2008/I, u agregovaných položek Cenou RTS 2008/I.

   Cena RTS 2008/I
   je vytvořena kalkulací. Výjimkou jsou pouze některé ceníky montážní, které neobsahují normativy práce a spotřeby materiálu – ceny jsou zde vytvořeny soustavou indexů.

   Výše uvedené Ceny RTS 2008/I obsahují navíc i nákladové složky ceny, (tzn. materiál, mzdy, stroje, odvody, OPN, režie a zisk), použitelné pro ty uživatele, kteří nekalkulují, ale pouze sestavují rozpočet v cenách RTS.
   U nových položek nevytvořených RTS, a.s., ale doplněných od ÚRS Praha, je obsahem pouze Cena ÚRS Praha 2008/I. Ceny RTS ani normy (SPON) pro kalkulaci v nich obsaženy nejsou a výhledově ani nebudou.

   V ceníku materiálu je v distribuována Cena RTS 2008/I, zjištěná u výrobců či prodejců materiálu. Takto jsou aktualizovány rozhodující skupiny materiálu obsažené v položkách stavebních prací a dále položky pro běžné specifikace. Ceny ostatních materiálů jsou vytvořeny soustavou indexů.

    

   Poznámka k aktualizaci datové základny 2008/I
   Instalační program kromě standardní instalace nové cenové úrovně 2008/ I. pololetí zabezpečuje smazání zrušených položek RTS. Navíc na závěr instalace instalační program zabezpečuje automatickou kontrolu a opravu databáze.

   Změny v datové základně BUILDpower oproti CÚ 2007/II:

   PRÁCE:

    

   nové

   565

   změněné (SPON nebo názvy)

   239

   zrušené

   579

    

    

   AGREGOVANÉ POLOŽKY

    

   nové

   2

   změněné (SPON nebo názvy)

   16

   zrušené

   38

    

    

   ÚRS

    

   nové

   1856

    

    

   MATERIÁLY:

    

   nové

   1181

   odstraněné

   2114

    


   Podrobný rozpis veškerých změn v datové základně 2008/I. pololetí naleznete ZDE

   Podrobný seznam nových položek RTS naleznete ZDE

   Změna obsahu směrné ceny RTS


   Evidenční čísla položek zdiva Keratherm 311 23-1427 až 311 23-1431 byla použita (a opatřena novou normou) pro zdivo Novatherm. Zdivo Keratherm má i nadále své položky na evid.číslech 311 23-1721 až 311 23-1724.

    V položkách 721 17-3303 až -3306 bylo novodurové potrubí nahrazeno potrubím systému HT.

    U svařovaných potrubí ocelových 733 12-11 a z plastů 722 17-2 byla zvýšena kvalifikační třída instalatéra.

    V položkách 765 32-2 Krytina vláknocementová byl zvýšen čas montáže.


   _________________________________________________________

   2
   .8.2007 Aktualizace datové základny BUILDpower

   Datová základna RTS, obsahující položky stavebních a montážních prací a specifikací, oceněné na úroveň  II. pololetí roku 2007,  byla uvolněna k distribuci.
   Aktualizace datové základny také odráží technologický vývoj a nové trendy ve stavebnictví. Proto jsou její součástí také nově vzniklé položky a dnes již nepoužívané položky byly z databáze odstraněny. Změny v datové základně BUILDpower oproti CÚ 2007/I:

   Stavební a montážní práce:
   nové                                                229 položek
   změněné (SPON nebo názvy)          811 položek
   zrušené                                           483 položek
   Agregované položky:
   nové                                                    2 položky
   změněné (SPON nebo názvy)              4 položek
   zrušené                                             26 položek
   Materiály:
   nové                                               1119 položek
   odstraněné                                    1638 položek

   Změna obsahu směrné ceny RTS
   V položkách zdiva Supertherm a Porotherm byla zvýšena spotřeba malty podle současných technických podkladů.

   V ceníku 800-721 A05 Zařizovací předměty byl původní sklenářský tmel, obsažený v položce, nahrazen tmelem silikonovým.

   V ceníku 800-787 byl původní suříkový tmel, obsažený v položce, nahrazen tmelem sklenářským silikonovým.

   V ceníku M 46 byly zvýšeny spotřeby času pro provedení práce u položek:
   460 03-0061 Kladení dlažby do lože z písku
   460 05-060 Jáma pro stožár

   Časový vývoj směrných cen RTS
   Zvýšení cen proti minulé cenové úrovni převýšilo nárůst cen obvyklý v posledních letech. Tento nárůst je způsoben částečně zvýšením cen stavebních materiálů a částečně zvýšením nákladů na mzdy. Růst nákladů na stroje, režie a zisk nevykazuje významnější změny
   .
   _________________________________________________________

   20.1.2007 Aktualizace datové základny BUILDpower

   Jedná se o kompletní pololetní aktualizaci katalogů stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů.

   Cena RTS 2007/I je vytvořena kalkulací dle vstupních nákladů a podmínek současného období. Výjimkou jsou pouze některé ceníky montážní, které neobsahují normativy práce a spotřeby materiálu – ceny jsou zde vytvořeny soustavou indexů. Výše uvedené Ceny RTS 2007/I  obsahují navíc i nákladové složky ceny,  (tzn. materiál, mzdy, stroje, odvody, OPN, režie a zisk), použitelné pro ty uživatele, kteří nekalkulují, ale pouze sestavují rozpočet v cenách RTS.  

   V ceníku materiálu je v distribuována Cena RTS 2007/I, zjištěná u výrobců či prodejců materiálu. Takto jsou aktualizovány rozhodující skupiny materiálu obsažené v položkách stavebních prací a dále položky pro běžné specifikace. Ceny ostatních materiálů jsou vytvořeny soustavou indexů.

   Změny v datové základně BUILDpower oproti CÚ 2006/II :  

   Práce:

   nové                                                187 položek
   změněné (SPON nebo názvy)          124 položek
   zrušené                                             97 položek
   Agregované položky:
   nové                                                    3 položky
   změněné (SPON nebo názvy)            16 položek
   zrušené                                             19 položek
   ÚRS:
   nové                                              2298 položek
   Materiály:
   nové                                                368 položek
   odstraněné                                      161 položek
   _________________________________________________________

   4.9.2006 Aktualizace datové základny BUILDpower
   Jedná se o kompletní pololetní aktualizaci katalogů stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů.

   Katalog stavebních a montážních prací:
   nové                                             1 738 položek
   změněné (SPON nebo názvy)       4 718 položek
   zrušené                                           984 položek

   Agregované položky:

   nové                                                996 položek
   změněné (SPON nebo názvy)          342 položek
   zrušené                                           212 položek

   Materiály:
   nové položky                                3 530 položek
   _________________________________________________________

   13.7.2006 Aktualizace cen vybraných skupin položek
   Vzhledem k mírnému poklesu cen barevných kovů doplňujeme aktuální ceny vybraných skupin položek. Ceny materiálu čerpány 10.7.2006, zdroj: Ferona a.s.

   Jedná se o skupiny:
   722 16-02 Potrubí vodovodní z trubek měděných
   733 16-11 Potrubí pro ÚT z trubek měděných
   800-764 část A 03 Klempířské konstrukce z měděného plechu 
   800-764 část A 05 Klempířské konstrukce z titanzinkového plechu
   _________________________________________________________

   29.6.2006 Aktualizace cen vybraných skupin položek

   Vzhledem k dalšímu nárůstu cen barevných kovů doplňujeme aktuální ceny vybraných skupin položek. Ceny materiálu čerpány 26.6.2006, zdroj: Ferona.

   Jedná se o skupiny:
   722 16-02 Potrubí vodovodní z trubek měděných
   733 16-11 Potrubí pro ÚT z trubek měděných
   800-764 část A 03 Klempířské konstrukce z měděného plechu
   800-764 část A 05 Klempířské konstrukce z titanzinkového plechu

   Položky s novými typy potrubí spojované lisováním firmy Geberit:
   722 13-1 Potrubí z trubek ocelových pozink. Geberit Mapress
   722 15-1 Potrubí z trubek nerezových Geberit Mapress
   722 16-1 Potrubí z trubek měděných Geberit Mapres

   _________________________________________________________

   19
   .5.2006 Aktualizace cen vybraných skupin položek
   Vzhledem k dalšímu nárůstu cen barevných kovů doplňujeme aktuální ceny vybraných skupin položek. Ceny materiálu čerpány 16.5.2006, zdroj: Ferona.

   Jedná se o skupiny:
   722 16-02 Potrubí vodovodní z trubek měděných
   733 16-11 Potrubí pro ÚT z trubek měděných
   800-764 část A 03 Klempířské konstrukce z měděného plechu
   800-764 část A 05 Klempířské konstrukce z titanzinkového plechu
   _________________________________________________________

   17.4.2006 Série nových položek
   Nové položky HSV
   311 27-16 Zdivo z vápenopískových kvádrů

   Nové položky PSV
   713 11-12 Parozábrany na zavěšené podhledy
   713 13-42 Parozábrany na stěny 
   713 14-12 Parozábrany na krovy spodem
   765 79-93 Podstřešní fólie 
   765 31-92 Zastřešení taškami Falcovka, Srdcovka, Stodo
   765 31-941 Hřeben z hřebenáčů z Jirčan a Stodu
   765 31-942 Nároží z hřebenáčů z Jirčan a Stodu
   765 31-96 Úžlabí z kovového pásu
   765 31-98 Tašky prosvětlovací a prostupové, střešní lávky
   784 19 Malby Primalex 
   722 13-11 Potrubí ocel pozink. Geberit Mapress 
   722 15-11 Potrubí nerez Geberit Mapress 
   722 16-11 Potrubí měděné Geberit Mapress 

   Nové agregované položky 
   765 31-008 Zastřešení pálenou krytinou Falcovka, Srdcovka, Stodo, Polka
   _________________________________________________________

   25.1.2006 Série nových položek,
   kterými je možno ocenit práce a materiály nových typů konstrukcí, jejichž ocenění dosud v naší databázi chybělo.

   Konstrukce z výrobního programu firmy Heluz
   311 23-7 Zdivo nosné SUPERTHERM
   317 16-7 Překlady Jistrop
   317 16-73 Překlady roletové Heluz - Batima
   342 24-7 Příčky SUPERTHERM
   411 16-7 Stropy Jistrop
   417 23-7 Obezdění věnce věncovkami SUPERTHERM
   417 32-7 Ztužující žebra pro stropy Jistrop

   Bednění z pronajatého materiálu, cena včetně podepření
   411 35-12 Bednění, podepření stropů

   Montované stropy z betonových nosníků a vložek Rector (CZ Nord)
   411 11-7 Strop Rector, tl. 17 cm (12 + 5), nosník do 2,7 m
    
   Doplnění konstrukcí o nové materiály firmy Wienerberger
   311 23-813 Zdivo POROTHERM AKU P+D
   311 23-814 Zdivo POROTHERM CB
   342 24-812 Příčky POROTHERM 11,5 AKU
   342 24-814 Příčky POROTHERM CB tl. 12 cm

   Montované stropy z nosníků Ytong a vložek PSM Ytong
   411 14-7 Strop YTONG

   Prefabrikované vodoměrné šachty se zákrytovou deskou
   893 11-11 Šachta vodoměrná prefa

   Montáž plastových vodoměrných šachet včetně zřízení betonového podkladu
   893 15-11 Montáž šachty vodoměrné plastové kruhové

   Osazení revizních dvířek do sádrokartonových příček
   342 26-34 Osazení revizních dvířek do SDK příček

   Osazení revizních dvířek do sádrokartonových podhledů
   342 26-41 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu

   Automatické splachovače
   725 11-16 Splachovač WC automatický
   725 12-16 Splachovač pisoárů automatický

   Pisoáry s automatickým splachovačem
   725 12-22 Pisoár s automatickým splachovačem

   Teracové podlahy z dovážených barevných drtí
   773 24 Obklad teracem z barevné drtě stupňů
   773 44 Soklík z teraca z bar. drtě, rovný s požlábkem
   773 54 Podlahy z teraca z barevné drtě, prosté
   773 55 Podlahy z teraca z barevné drtě kazetové
   773 99 Řezání spár v teracové podlaze

   Montáž světlovodu s vytvořením otvoru v krytině i podhledu
   766 62-405 Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu

   Krytiny hladké ze svitků
   764 21-12 Krytina hladká z Cu, svitky
   764 21-14 Krytina hladká z Ti Zn, svitky
   764 31-12 Krytina hladká z Pz , svitky
   764 31-13 Krytina hladká z Al, svitky

   Nové varianty klempířských konstrukcí pouze s prací klempíře, bez zednických výpomocí
   764 22-54 Oplech.okapů Ti-Zn, ŽK, ze segmentů
   764 23-54 Lemov.zdí Ti-Zn oblé střechy ze segmentů
   764 29-74 Dírkovaná zastávka z Ti-Zn, rš 80 mm

   Nové varianty klempířských konstrukcí se spojováním prvků lepením
   764 41-0 Oplechování parapetů včetně rohů Pz
   764 42-1 Oplechování říms z Pz plechu
   764 43-0 Oplechování zdí z Pz plechu
   764 51-0 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu
   764 52-12 Oplechování říms z Cu plechu
   764 52-14 Oplechování říms z Ti Zn plechu,
   764 53-02 Oplechování zdí z Cu plechu
   764 53-04 Oplechování zdí z Ti Zn plechu
   764 91-83 Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech
   764 91-89 Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu
   764 91-92 M.oplech.okapů z popl. plechu na živičné krytině
   764 91-93 M.lemování zdí z popl.plech.na plochých střechách
   764 91-99 M závětrné lišty z ocel.popl.plechu
   764 92-81 Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů
   764 92-83 Z+M oplechování zdí z poplast. plechu
   764 92-84 Z+M dilatace spár dvoudílné z popl.plechu
   764 92-93 M oplechování zdí z poplast. plechu

   Zastřešení přírodní břidlicí nových rozměrových typů
   765 34-21 Zastřešení přírodní břidlicí střech jednoduchých
   765 34-22 Zastřešení přírodní břidlicí střech složitých
   765 34-23 Zastřešení přírodní břidlicí střech jedn.dvoj.krytí
   765 34-24 Zastřešení přírodní břidlicí střech slož.dvoj.krytí
   765 44-21 Obklad stěn přírodní břidlicí,jednoduché krytí
   765 44-23 Obklad stěn přírodní břidlicí,dvojité krytí

   Montáž tvrdých krytin
   765 ..-9 Montáž krytiny, hřebenů, pokrytí zdí……

   Nové agregované položky
   180 40-001 Založení trávníku
   773 24-001 Obklad schodišť teracem z barev. drtě stupně rovné
   773 54-001 Podlaha z teraca z barevné drtě prostá, tl. 20 mm
   950 30-02 Vytvoření otvoru dod. v zateplené střeše
   766 62-006 Světlovod, základní délka 2,0 m
   411 12-01 Strop montovaný z panelů Heluz
   _________________________________________________________

   24.1.2006 Ocenění kontaktních zateplovacích systémů

   Vzhledem ke stále se rozrůstající řadě výrobků určených pro montáž zateplovacího systému, jsme se rozhodli již nerozšiřovat řadu položek 622 42-13 a 622 42-14 (včetně dodávky materiálu) a nabídnout k ocenění samostatné montážní položky umožňující ocenit libovolnou skladbu a druh materiálu.

   Pro montáž zakládací lišty jsou určeny položky skupiny
   713 13-311 Montáž zakládací lišty
   Položky obsahují náklady na rozpěrný nýt. V položkách není zakalkulována dodávka lišty.

   Pro montáž izolantu jsou určeny položky skupiny
   713 13-11 Montáž izolace na tmel a hmoždinky
   Položky obsahují: očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek, vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, zatření hmoždinek lepicím tmelem.
   V položkách není zakalkulována dodávka lepicího tmele, hmoždinek a izolačního materiálu.

   Pro montáž výztužné sítě je určena položka
   622 48-1211.R00 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu
   Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě.

   Pro montáž výztužných lišt jsou určeny položky
   622 48-129 Montáž výztužných lišt
   Položky obsahují vtlačení výztužné lišty a rozetření tmelu. Položky neobsahují dodávku tmelu ani lišty.

   Pro nanesení omítky jsou určeny například položky
   602 01-118 Omítka stěn strukturovaná Cemix
   602 01-518 Omítka strukturovaná Terraplast
   Položky obsahují náklady na dodávku omítkoviny.

   Ve specifikaci se oceňuje dodávka:
   - zakládací lišty
   - lepicího tmele, hmoždinek a izolačního materiálu
   - stěrkového tmele a sítě
   - výztužných lišt
   Lešení se oceňuje samostatně položkami ceníku 800-3 Lešení.
   _________________________________________________________

   20.1.2006 Změny v datové základně BUILDpower oproti CÚ 2005/II

   Práce:
   nové                                             1 452 položek
   změněné (SPON nebo názvy)        1653 položek
   zrušené                                             98 položek
   Agregované položky:
   nové                                                  70 položek
   změněné (SPON nebo názvy)          155 položek
   zrušené                                               6 položek
   ÚRS:
   nové                                                580 položek
   Materiály:
   nové                                             1 670 položek
   odstraněné                                      590 položek


    


  • Domácí odkazy :
     Portál veřejné správy
     Sbírka zákonů
     Normalizační institut
     ČKAIT
     ČKA
     CACE CZ
     UNIKA
     Česká komora st. ekonomů
     ČSSI ČR
   Zahraniční odkazy :
     FIEC
     FIDIC
     EU Simap
     EFCA
    
    
   Hlavní partner projektu
    
    
    
    
      Copyright RTS, a.s.