ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
      761 Sklobetonové
      762 Tesařské
      763 Dřevostavby
      764 Klempířské
      765 Pokrývačské
      766 Truhlářské
      767 Zámečnické
      769 Prvky z plastů
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  Úvod k popisovníkůmPopisovníky stavebních prací vymezují požadavky objednatele na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.

Popisovníky jsou databází, která je duševním vlastnictvím společnosti RTS, a. s. a je tak chráněna autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění).

Veškeré informace z této kapitoly našeho portálu může uživatel použít pouze pro svoji vlastní potřebu. Uživatel nesmí tyto informace jakýmkoliv způsobem modifikovat, reprodukovat, publikovat, prodávat či poskytovat bez písemného souhlasu RTS, a. s.

                                                                   

Popisovníky vloženy k datu: 7.4.2006


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.