ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   PŘÍPRAVA PROJEKTU
   PRŮZKUMY
   OBSAH DOKUMENTACE
      Prefeasibility study
      Feasibility study
      Stavební povolení
      Prováděcí
   FUNKČNÍ DÍLY
 
 
 
 

  Studie proveditelnosti

Obvyklá struktura obsahu studie proveditelnosti (feasibility study):

1.       Přehled výsledků podle kapitol

2.       Současný stav a historie projektu

2.1.    Přehled podkladů pro vypracování studie
2.2.    Předkladatel projektu
2.3.    Disponibilní zdroje pro realizaci projektu
2.4.    Historie projektu, cíle projektu
2.5.    Zpracovatel studie proveditelnosti
2.6.    Náklady na přípravné (dílčí) studie a průzkumy

3.       Analýza trhu a koncepce odbytu

3.1.    Průzkum trhu
3.2.    Obchodní náklady a výnosy
3.2.1. Projekce odbytových nákladů
3.2.2. Projekce odbytových výnosů

4.       Materiálové dodávky potřebné k projektované činnosti

4.1.    Druhy hmotných dodávek pro provoz
4.2.    Specifikace požadavků na hmotné dodávky pro provoz
4.3.    Dostupnost hmotných dodávek a způsob jejich financování
4.4.    Náklady na hmotné dodávky

5.       Lokalita výstavby a vliv na životní prostředí

5.1.    Souhrnná lokalizace projektu
5.2.    Vliv projektu na životní prostředí
5.3.    Lokalita a rozsah staveniště
5.4.    Odhad nákladů na zařízení staveniště

6.       Technické řešení projektu
– obvykle převzato s dokumentace
          pro vydání územního rozhodnutí
6.1.    Provozní program a rozsah činností
6.2.    Postup  projektové přípravy a přípravy stavby
6.3.    Stavební práce
6.4.    Opravy a údržba
6.5.    Odhad celkových nákladů na pořízení investice
6.5.1. Odhad investičních nákladů na stavební a montážní práce
6.5.2. Odhad celkových nákladů na pořízení investice
6.5.3. Prognóza nákladů v čase

7.       Organizační a režijní náklady výstavby a provozu

7.1.    Organizace výstavby
7.2.    Vedení a organizace provozu
7.3.    Režijní náklady (Kč/rok)

8.       Vlastníci a zaměstnanci
(lidské zdroje)
8.1.    Požadavky na odbornost
8.2.    Mzdové a ostatní náklady

9.       Harmonogram realizace projektu

9.1.    Etapy realizace projektu
9.2.   Časový a nákladový plán realizace projektu
9.3.   Odhad investičních nákladů na realizaci projektu

10.    Finanční analýza a potřeba investičních prostředků

10.1. Zaměření a cíle finanční analýzy
10.2. Celkové investiční náklady
10.3. Financování projektu

11.    Finanční a ekonomické vyhodnocení
(Ekonomická analýza)
11.1. Hodnocení ekonomické efektivnosti
11.2. Odhad rizika a analýza citlivosti
11.3. Závěry a doporučení
 


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.