ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Seminář

27. listopadu 2008 se v Praze uskutečnil seminář „Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby“ na kterém se účastnil jako lektor i Ing. Jiří Košulič, generální ředitel a předseda představenstva RTS, a.s. Seminář byl zaměřen na aplikaci a podrobný výklad VOP pro zhotovení stavby, na jejichž sestavení se podílela i naše společnost.

Pro účastníky semináře a pro zájemce o tuto problematiku jsou připraveny následující dokumenty:

·                     1/ Zvláštní obchodní podmínky ke Všeobecným obchodním podmínkám pro zhotovení stavby 2007.

·                     2/ Vzorová smlouva o dílo.


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.