Typ stavby (počet staveb, počet objektů)
   Bytové domy  (22, 111)
   Rodinné domy  (24, 34)
   Budovy škol a vzdělání  (10, 28)
   Budovy administrativní a správní  (12, 59)
   Budovy pro zdravotnictví a sociální péči  (27, 158)
   Zařízení pro kulturu, sport a rekreaci  (29, 177)
   Stavby pro výrobu a služby  (3, 12)
   Dopravní stavby, zpevněné plochy, garáže  (11, 93)
   Trubní vedení, ČOV, vodní nádrže  (15, 186)
   Zateplení, snížení energetické náročnosti  (4, 15)
   Demolice  (1, 13)

   Všechny typy staveb  (158, 886)