Vítáme Vás v katalogu staveb a objektů. 

 


Katalog byl otevřen v říjnu roku 2004 a je určen každému, kdo pro svou zamýšlenou investici potřebuje získat první informace o předpokládané ceně stavebního díla.

Jedná se o přesnější a srozumitelnější alternativou dosud používaných objemových ukazatelů sestavených podle třídníku JKSO.

Katalog obsahuje všechny základní údaje realizované stavby v členění podle objektů s rekapitulacemi podle stavebních dílů a řemesel podložených položkovým rozpočtem.

Tato struktura informací umožní vybrat stavbu obdobnou zamýšlené investici a tuto dále modifikovat tak, aby byla co nejblíže Vašemu záměru, změnou celkového objemu nebo kapacity stavby, jednotlivých objektů i skladby stavebních dílů.
Takto sestavený cenový model je dostatečně přesným výpočtem ceny stavebního díla v dané fázi přípravy investice.

V případě dotazů, věcných připomínek či možnosti doplnění katalogu o další objekty se prosím obracejte na tuto adresu :

RTS, a.s.
Telefon: 545 120 211
Fax: 545 120 210
E-mail: stavebnistandardy@rts.cz