VÝPOČET HONORÁŘE ARCHITEKTA/INŽENÝRA (TECHNIKA)
PRO POZEMNÍ STAVBY
PODLE HONORÁŘOVÝCH ZÓN A ZAPOČITATELNÝCH NÁKLADŮ

Tento program pro výpočet doporučeného honoráře architekta za zpracování projektu pro pozemní stavby (dále jen výpočet honoráře) odpovídá Výkonovému a honorářovému řádu, který v roce 2003 vydala ČKA a ČKAIT v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písmeno i) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů činných ve výstavbě.

Kompletní znění platného Honorářového řádu:

Spustit program pro výpočet honoráře za zpracování projektu pozemní stavby v závislosti na velikosti a složitosti stavby

Poznámka:
Program pro výpočet ostatních částí Honorářového řádu bude postupně zpracováván a uveřejňován na www.cka.cc.

Výzva:
Případné připomínky k užívání tohoto programu prosíme pošlete Informačnímu servisu Kanceláře ČKA na info@cka.cc