JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  96  Demoliční a přípravné práce
  96  Demolice stávajícího objektu
  96  Příprava území a demolice objektu
  96  Demolice části objektu dílen SME
  96  Demolice objektů, hrubé terénní úpravy 1
  96  Demolice objektu, hrubé terénní úpravy 2
  96  Demolice stávajících objektů a příprava území
  96  Demolice
  96  Demolice
  96  Základy objektů SO 08, 09, 10, 11
  96  Hlavní ubytovací a administrativní budova
  96  Strážní budova
  96  Sklad
  96  Garáže
  96  Zásobníky vody včetně provozní budovy
  96  Budova úpravny vody
  96  Přidružený objekt vodárny
  96  Box na popelnice
  96  Parkovací stání
  96  Odstranění odpalovacích ramp
  96  Uložení cihelného recyklátu a zbytkové zeminy