JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
   928.1  Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství
   928.3  Opravy a údržba objektů inženýrských staveb
 96  Demolice
 Objekty
  928.3  Stavební objekty a přípojky
  928.3  Rekonstrukce nábřeží Dr. Edvarda Beneše
  928.3  Rekonstrukce nábřeží protifašistických bojovníků
  928.1  Základní škola
  928.1  Zateplení
  928.1  Výměna výplní otvorů