JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
   828.1  Rozvody nadzemní elektr. proudu (včetně kabelových)
   828.7  Vedení podzemní silnoproudá kabelová
   828.8  Vedení podzemní slaboproudá kabelová
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  828.87.11  Přípojka kabelové televize
  828.75.11  Veřejné osvětlení
  828.11.31  Vodovod- protlak pod komunikací
  828.75.11  Veřejné osvětlení
  828.73.11  Přípojka NN
  828.73.11  Přípojka NN
  828.73.11  Přípojka NN
  828.75.11  Veřejné osvětlení
  828.89  Přeložka dál. optic. kabelů Č.Telecom, most Zářečí
  828.17.31  Přeložka místních kabelů
  828.82.31  Telefonní přípojka
  828.73.11  Přípojka NN
  828.75.11  Veřejné osvětlení
  828.13.11  Přípojka NN
  828.75.11  Veřejné osvětlení
  828.75.11  Veřejné osvětlení
  828.75.11  Osvětlení zahrady
  828.73.11  Přípojka NN
  828.75  Veřejné osvětlení
  828.82.11  Přeložka telekomunikačního kabelu
  828.72.11  Přeložka kabelů VN 22 kV
  828.73.11  Přeložka kabelů NN
  828.75.11  Veřejné osvětlení
  828.19  Přeložka optického kabelu
  828.73.DA1  Přípojka elektra
  828.75  Veřejné osvětlení
  828.73  Přípojka NN
  828.73  Elektropřípojka
  828.73  Distribuční přípojka NN a ůprava trafostanice
  828.73  Kabelové rozvody NN v areálu
  828.89  Přípojka slaboproudu a stavební úpravy trasy ve stávajícím objektu
  828.79  Přípojka VN
  828.73  Přípojka NN
  828.75  Venkovní osvětlení
  828.73  Přípojka elektro NN
  828.89  Přípojka slaboproudu-tel., kabel TV
  828.75  Veřejné osvětlení
  828.89  Přeložka slaboproudu
  828.73  Přípojka NN
  828.13  ATstanice
  828.73  Přípojka NN k AT stanici
  828.75  Venkovní osvětlení
  828.75  Venkovní osvětlení
  828.79  Venkovní silnoproud
  828.89  Venkovní slaboproud
  828.75  Veřejné osvětlení - přeložka
  828.89  Přeložka dálkových optických kabelů Č. Telecom - most Zářečí, provizorní přeložka
  828.75  Veřejné osvětlení, most Zářečí - přeložka definitivní
  828.75  Veřejné osvětlení, most Zářečí - přeložka provizorní
  828.89  Přeložka optotrubek Č. Telecom - provizorní přeložka
  828.89  Přeložka optotrubek Č. Telecom - definitivní přeložka
  828.89  Přeložka místních kabelů Č. Telecom - most Zářečí, provizorní přeložka
  828.89  Přeložka místních kabelů Č.Telecom - provizorní přeložka
  828.89  Přeložka místních kabelů Č.Telecom - definitivní přeložka
  828.81  Sdělovací kabely ČD- provizorní přeložka
  828.81  Sdělovací kabely ČD - definitivní přeložka
  828.74  Zabezpečovací kabely ČD - provizorní přeložka
  828.74  Zabezpečovací kabely ČD - definitivní přípojka
  828.89  Vedení místního rozhlasu, most Zářečí - přeložka
  828.73  Přípojka NN
  828.89  Přípojka kabelové televize
  828.79  Kabelová přípojka NN 0,4 kV
  828.75  Veřejné osvětlení
  828.89  Přípojka slaboproudu
  828.79  Přípojka NN, veřejné osvětlení
  828.75  Venkovní osvětlení
  828.73  Přípojka NN
  828.79  Přeložka měření elektrické energie
  828.75  Rekonstrukce veřejného osvětlení
  828.81  Přeložka místních sdělovacích kabelů Telecom
  828.81  Rekonstrukce sdělovacích kabelů SME
  828.75  Projekt světelné signalizace
  828.73  Rozvod NN včetně přepojení
  828.75  Venkovní osvětlení
  828.82  Potrubní rozvody vytápění
  828.73  Meziobjektový rozvod NN včetně přepojení
  828.82  Kabelová přípojka telefonu včetně přepojení
  828.89  Kabelový rozvod slaboproudý včetně přepojení
  828.89  Úprava kabelového rozvodu distribuce a areálové rozvodu
  828.75  Veřejné osvětlení
  828.75  Osvětlení hřiště
  828.75  Venkovní osvětlení
  828.79  Přípojka elektrické energie
  828.73.AA  Přípojka NN pro úpravnu vody
  828.73.A  Přípojka NN pro úpravnu vody
  828.73  Kabelová přípojka NN
  828.72  Trafostanice a přípojka VN
  828.73  Kabelové rozvody NN
  828.75  Přeložka veřejného osvětlení + venkovní rozvody
  828.75  Areálové venkovní osvětlení
  828.89  Slaboproudé rozvody
  828.75  Přeložka veřejného osvětlení
  828.82  Přeložka telekomunikačních kabelů
  828.75  Veřejné osvětlení
  828.73  Přípojka a rozvod NN
  828.73  Přípojky inženýrských sítí
  828.75  Veřejné osvětlení
  828.72  Kabelová přípojka VN
  828.75  Veřejné osvětlení pro úseky K2 a K3
  828.79  Přípojka NN a elektroinstalace
  828.79  Přípojka NN k čerpací stanici
  828.19  Veřejné osvětlení
  828.82  Přeložka kabelů Telefonica O2
  828.8  Areálová přípojka NN
  828.12  Venkovní areálové osvětlení
  828.89  Přeložka NN
  828.75  Venkovní osvětlení
  828.73.HB3  Přípojka NN
  828.89  Přípojka SLP
  828.75  Venkovní osvětlení
  828.73  Přeložka NN
  828.72.A  Přeložka VN (ochránění kabelů VN)
  828.79  Přípojka NN
  828.75  Přeložka VO
  828.73  Kabelová přípojka + areálové rozvody
  828.73  Přípojka NN
  828.89  Elektroinstalace
  828.75  Veřejné osvětlení
  828.84  Bezdrátový rozhlas
  828.75  Veřejné osvětlení