JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
   825.3  Objekty podzemní halové
   825.5  Šachty (svislé, úklonné)
   825.7  Studny a jímání vody
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  825.34  Vodojem Dobroučkovice
  825.53  Armaturní šachta s redukčním ventilem
  825.79  Vrtaná studna - mimo hlubinného vrtu, který je proveden
  825.79  Studna užitkové vody
  825.75  Vstupní šachta nad vrtem
  825.75  Jímka odsazené vody
  825.79  Odpad prací vody
  825.75  Jímací území a úprava vody Ratišovice - elektro část
  825.53  Vodoměrná šachta
  825.53  Vodoměrná šachta
  825.71  Studna