JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
   823.2  Úpravy území a samostatné zemní práce
   823.3  Plochy pro tělovýchovu nekryté
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  823.27.11  Terénní a sadové úpravy
  823.27.11  Sadové úpravy
  823.29  Venkovní úpravy a zemní práce
  823.29  Hrubá úprava terénu
  823.21  Terenní a sadové úpravy
  823.29  Sadové úpravy
  823.2  Hrubé terénní úpravy a sadové úpravy
  823.29  Sadové úpravy
  823.2  Terénní úpravy
  823.2  Konečné terénní a sadové úpravy
  823.29  Příprava území
  823.2  Sadové úpravy
  823.2  Sadové úpravy
  823.29  Příprava území
  823.2  Sadové a parkové úpravy
  823.29  Příprava území
  823.29  Příprava území a demolice
  823.29  Ostatní venkovní úpravy
  823.29  Příprava území
  823.27  Sadové úpravy
  823.29  Terénní a sadové úpravy
  823.29  Sadové úpravy
  823.29  Příprava území, terénní úpravy, zeleň
  823.29  Příprava území
  823.29  Vegetační úpravy
  823.27  Sadové úpravy - ohumusování a zatravnění 1
  823.27  Sadové úpravy - ohumusování a zatravnění 2
  823.29  Příprava území
  823.33  Fotbalové hřiště s umělým povrchem
  823.33  Rekonstukce atletického oválu
  823.32  Technické disciplíny pro lehkou atletiku
  823.27  Sídelní vegetace
  823.33  Víceúčelové hřiště
  823.29  Terénní a sadové úpravy
  823.29  Příprava území, sadové úpravy
  823.27  Sadové úpravy
  823.29  HTU + příprava staveniště
  823.27  Terénní a sadové úpravy a vnitroblokové zpevněné plochy
  823.27  Ozelenění - sadové úpravy
  823.27  Terénní a sadové úpravy
  823.36  Prostor střelnice
  823.37  Rozšíření lyžařských tratí
  823.37  Přeložení lyžařské tratě
  823.33  Přeložení tenisových kurtů
  823.29  Příprava území
  823.33  Víceúčelové hřiště
  823.27  Vegetační úpravy
  823.27  Terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy
  823.33  Hřiště
  823.33  Tenisové kurty
  823.33  Volejbalové hřiště
  823.33  Dětské hřiště
  823.33  Streetbalové hříště
  823.33  Víceúčelový objekt - kiosek
  823.33  Zpevněné plochy
  823.33  Venkovní kanalizace
  823.32  Přípojka vodovodu
  823.33  Přípojka NN
  823.33  Venkovní osvětlení
  823.32  Sadové úpravy
  823.32  Přípojka plynovod
  823.32  Zastřešení kurtů
  823.32  Komunikace Lipová
  823.33  Cyklistická stezka - stavební část
  823.29  Příprava území, HTÚ, ČTÚ
  823.27  Sadové úpravy
  823.29  HTÚ
  823.27  Sadové úpravy
  823.33  Hřiště pro volejbal
  823.33  Multifunkční hřiště
  823.33  Herní plocha pro stolní tenis
  823.33  Hřiště pro pétanque
  823.33  Hřiště
  823.29  Hrubé terénní úpravy
  823.27  Sadové úpravy
  823.29  Příprava území
  823.29  Sadové úpravy
  823.29  Příprava území
  823.27  Sadové úpravy