JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
   822.2  Komunikace pozemní
   822.5  Plochy charakteru pozemních komunikací
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  822.2.  Komunikace a zpevněné plochy
  822.55  Parkoviště, zpevněné plochy
  822.29.71  Komunikace asfaltové
  822.58  Prostor pro ruční mytí aut
  822.55.31  Komunikace
  822.2....  Komunikace
  822.29  Příjezdová komunikace, parkoviště, chodníky
  822.29..1  Zpevněné plochy
  822.29  Komunikace a chodníky
  822.57.33  Komunikace vozidlové a pěší
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.29  Komunikace
  822.29  Komunikace 1
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.29  Rekonstrukce svšku stávající komunikace
  822.29  Komunikace a venkovní úpravy
  822.29  Příjezdová komunikace a zpevněné plochy
  822.29  Oprava státních komunikací po překopech Troubsko 2. stavba
  822.29  Oprava státních komunikací po překopech Ostopovice
  822.29  Oprava místních komunikací po překopech Troubsko 2. stavba
  822.29  Oprava místních komunikací po překopech Ostopovice
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.29  Zpevněná plocha
  822.29  Příjezdová komunikace
  822.29  Zpevněné plochy
  822.2  Příprava území a komunikace
  822.29  Silniční objekty
  822.29  Vnitřní chodníky a zpevněné plochy, oplocení
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.29  Příjezdová komunikace
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.24  Rekonstrukce silnice III/04720 - levá vozovka
  822.24  Rekonstrukce silnice III/04720 - pravá vozovka
  822.29  Provizorní napojení na ulici Tržní
  822.29  Chodníky podél silnice III/04720
  822.29  Komunikace 2
  822.29  Zpevněné plochy 1
  822.29  Zpevněné plochy 2
  822.29  Komunikace
  822.5  Terénní úpravy a zpevněné plochy 1
  822.5  Terénní úpravy a zpevněné plochy 2
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.29  Příjezdová komunikace
  822.29  Zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení
  822.29  Chodníky
  822.59  Příjezdová komunikace
  822.29  Příjezdová komunikace
  822.26  Komunikace a parkoviště
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.29  Okružní křižovatka
  822.29  Chodníky
  822.29  Komunikace
  822.29  Chodník
  822.29  Parkoviště
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.59  Zpevněné plochy a HTÚ
  822.29  Příjezdová komunikace
  822.29  Přeložení lesní cesty
  822.29  Zpevněné plochy, parkové úpravy
  822.29  Komunikace vozidlová
  822.29  Parkovací stání
  822.29  Cyklostezka - úsek K2
  822.29  Cyklostezka - úsek K3
  822.55  Parkoviště
  822.29  Komunikace a terénní úpravy
  822.29  Příjezdová komunikace k ČOV
  822.29  Příjezdová komunikace
  822.55  Komunikace a zpevněné plochy
  822.55  Zpevněné plochy a komunikace
  822.29  Komunikace
  822.55  Zpevněné plochy
  822.29  Zpevněné plochy a komunikace
  822.29  Příjezdové komunikace
  822  Cyklostezka
  822.29  Komunikace 1. etapa (podklad)
  822.29  Komunikace 2. etapa (finální vrstvy)
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.29  Komunikace a zpevněné plochy
  822.25  Komunikace a zpevněné plochy