JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
   821.1  Mosty pozemních komunikací
   821.3  Mosty sdružené
   821.4  Mosty průmyslové, mosty a lávky pro chodce
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  821.33  Rekonstrukce mostu ev. číslo 122-008 Bechyně
  821.19  Most ev. číslo 12217-1 Zářečí
  821.33  Katodická ochrana mostu
  821.33  Ochrana mostu proti účinkům bludným proudům
  821.19  Most přes řeku Bečvu
  821.19  Rekonstrukce mostu
  821.19  Protihluková opatření
  821.19  Ochrana kabelové televize Přerov a.s.
  821.43  Křížení lyžařských tratí