JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
   815.2  Oplocení
   815.4  Zdi a valy samostatné
   815.9  Objekty pozemní různé
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  815.23.71  Oplocení
  815.23  Oplocení
  815.41  Opěrná zeď 1
  815.23  Oplocení objektu
  815.23  Oplocení
  815.23  Oplocení
  815.23  Oplocení
  815.23  Oplocení
  815.9  Rekonstrukce trafostanice
  815.98  Technologie fontány a hodiny
  815.23  Oplocení
  815.29  Oplocení
  815.41  Opěrná zeď 2
  815.23  Areálové oplocení
  815.23  Oplocení objektu
  815.22  Oplocení objektu ČOV
  815.99  Zámečnické práce
  815.23  Oplocení objektu
  815.23  Oplocení vodojemu
  815.23  Oplocení areálu
  815.23  Oplocení
  815.9  Chladící věže, rozšíření čerpací stanice
  815.41  Opěrná zeď
  815.23  Oplocení
  815.23  Oplocení areálu ČOV
  815.22  Oplocení čerpacích stanic
  815.29  Oplocení
  815.29  Oplocení
  815.99  Plocha pro kompostování (zpevněná plocha)
  815.94  Sociální zázemí
  815.41  Hala - opěrné stěny
  815.41  Opěrná stěna
  815.99  Pilířky pro HUP a elektroměrové pilíře
  815.98  Mobiliář