JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
   814.1  Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod
   814.2  Nádrže poz. (mimo nádrží a jímek čistíren odpad. vod)
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  814.19.51  ČOV
  814.24.71  Rekreační a plavecký bazén
  814.24.71  Dětský bazén
  814.19  ČOV
  814.22  Úpravy ve vodojemu Bohdalice
  814.19  Sedimentační šachta
  814.19  Čístírna odpadních vod
  814.22  Vodojem Běhařovice 2 x 25 m3
  814.24  Bazén včetně ochozů a vstupních brodítek
  814.1  Strojně technologická zařízení
  814.1  Čistírenská jednotka
  814.11  Čerpací stanice a hrubé předčištění
  814.29  Vsakování dešťové vody
  814.29  Retenční nádrž
  814.12  Lapol a venkovní kanalizace