JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
   812.2  Budovy výrobní pro energetiku
   812.3  Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
   812.6  Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
   812.7  Budovy pro skladování a úpravu produktů
   812.8  Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  812.62.11  Garáže pro nákladní auta
  812.62.11  Garáže pro osobní auta
  812.33.31  Čerpací stanice pro tlak. kanalizaci
  812.62  Garáže patrové
  812.33.11  Čerpací stanice Drhovle
  812.62.11  Garáže pro osobní auta
  812.62.11  Garáž atypická
  812.79  Sklad sypkých materiálů
  812.39  Provozní objekt
  812.22  Strojovny, akumulační nádrž
  812.29  Rekonstrukce objektu dílen SME
  812.32  Úpravna vody
  812.32  Úpravna vody
  812.62  Podzemní garáže "B"
  812.24  Trafostanice, přípojka VN
  812.84  Lisovna s podkrovím
  812.21  Rekonstrukce kotelny
  812.79  Sklad techniky
  812.79  Boxy pro kompostování