JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
   803.3  Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soustavami panelovými
   803.5  Domy bytové netypové
   803.6  Domky rodinné jednobytové
   803.7  Domky rodinné dvoubytové
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  803.56  Bytový dům
  803.59  Objekt bytových domů I - V
  803.59  Bytový dům EO
  803.59  Bytový dům E1
  803.59  Bytový dům F1
  803.59  Bytový dům F5
  803.51.11  Bytový dům A
  803.51.11  Bytový dům B
  803.51.11  Bytový dům C
  803.51.11  Bytový dům D
  803.51.11  Bytový dům Žebětín
  803.59  Malometrážní byty
  803.51  Bytový dům objekt B
  803.59  Bytové domy E2 a F2
  803.59  Bytový dům E3 a F3
  803.59  Bytový dům E4 a F4
  803.59  Objekt bytových domů VI - X
  803.59  Rekonstrukce domu s chráněnými byty
  803.59  Bytový dům objekt A
  803.59  Bytový dům
  803.59  Bytový dům A
  803.59  Bytový dům B
  803.59  Bytový dům C
  803.61  Novostavba rodinného domu
  803.61  Novostavba rodinného domu
  803.56  Bytový dům "B"
  803.5  Obytná budova
  803.63  Novostavba rodinného domu
  803.61  Novostavba rodinného domu
  803.61  Rodinný dům
  803.55  Dům " A "
  803.55  Dům " B "
  803.55  Dům " C "
  803.61  Rodinný dům
  803.61  Rodinný dům
  803.63  Rodinný dům
  803.55  Bytový dům
  803.51  Vestavba a nástavba
  803.61  Rodinný dům
  803.63  Rodinný dům
  803.71  Rodinný dům
  803.61  Rodinný dům
  803.61  Rodinný dům
  803.55  Bytový dům
  803.55  Dům parc. č. 10/2
  803.55  Dům
  803.55  Dům parc.č. 10/6
  803.33  Bzenecká 15
  803.33  Mikulovská 9
  803.33  Valtická 17
  803.33  Mikulovská 6
  803.33  Pálavské náměstí 8
  803.55  Bytový dům
  803.51  Dům
  803.61  Rodinný dům
  803.63  Rodinný dům
  803.61  Rodinný dům
  803.71  RD Praktik 91
  803.61  Rodinný dům
  803.56  Obecní byty
  803.61  Stavební objekt
  803.69  Stavební část
  803.61  SO 01 - stavební část
  803.59  Hlavní objekt
  803.59  Stavební řešení
  803.61  Stavební řešení