JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
 802  Haly občanské výstavby
   802.1  Haly pro vědu, kulturu a osvětu
   802.2  Haly pro tělovýchovu
   802.3  Haly pro obchod a společné stravování
   802.4  Haly občanské výstavby ostatní
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  802.91.11  Dům s pečovatelskou službou 40 b.j.
  802.45  Obslužný objekt a přístřešek
  802.21  Víceúčelová tělocvična
  802.21  Školní tělocvična
  802.21  Tělocvična
  802.21  Šatny
  802.21  Sportovní areál
  802.21  Tělocvična
  802.21  Víceúčelová hala
  802.43  Rekonstrukce třípodlažního křídla učeben
  802.29  Regionální centrum pro volný čas a sport v Náměšti nad Oslavou
  802.44  Dostavba 3. nadzemního podlaží
  802.43  Stavební úpravy celého areálu ZŠ Melantrichova (budova A,B,C,spojovací krček D)
  802.12  Rekonstrukce budovy kina Uherské Hradiště
  802.32  Stravovací pavilon
  802.29  Hala
  802.21  Hala - vlastní stavba