JKSO
 801  Budovy občanské výstavby
   801.1  Budovy pro zdravotní péči
   801.3  Budovy pro výuku a výchovu
   801.4  Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
   801.5  Budovy pro tělovýchovu
   801.6  Budovy pro řízení, správu a administrativu
   801.7  Budovy pro společné ubytování a rekreaci
   801.8  Budovy pro obchod a společné stravování
   801.9  Budovy pro sociální péči
 802  Haly občanské výstavby
 803  Budovy pro bydlení
 811  Haly pro výrobu a služby
 812  Budovy pro výrobu a služby
 814  Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky
 815  Objekty pozemní zvláštní
 821  Mosty
 822  Komunikace pozemní a letiště
 823  Plochy a úpravy území
 824  Dráhy kolejové
 825  Objekty podzemní (mimo důlní)
 827  Vedení trubní dálková přípojná
 828  Vedení elektrická a dráhy visuté
 833  Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 928  Opravy a údržba
 96  Demolice
 Objekty
  801.91  Domov důchodců
  801.91.71  Spojovací koridor
  801.91.11  Dům s pečovateslkou službou
  801.67.21  Administrativní budova
  801.91.11  Dům s pečovatelskou službou 20 b.j.
  801.91.11  Domov důchodců
  801.91.11  Dům s pečovatelskou službou
  801.61.11  Provozní budova
  801.91.11  Dům s pečovatelskou službou
  801.91.11  Dům s pečovatelskou službou
  801.91.11  Dům s pečovatelskou službou blok A
  801.91  Dům s pečovatelskou službou
  801.61  Obecní dům s hasičskou zbrojnicí
  801.46  Městská knihovna
  801.91  Dům s pečovatelskou službou
  801.61  Rekonstrukce budovy mrakodrapu
  801.54  Vstupní objekt, šatny
  801.91  Stavební objekt DPS blok B
  801.91  Výtahy
  801.61  Rekonstrukce administrativní budovy
  801.61  Interiér- vestavěná část
  801.32  Pavilon 1 včetně demolice původního pavilonu
  801.32  Pavilon 5 včetně demolice původního pavilonu
  801.32  Technické provozy
  801.32  Pavilon 2
  801.32  Pavilon 3
  801.61  Polyfunkční dům
  801.51  Tělocvična
  801.77  Chatky
  801.54  Relaxační centrum
  801.91  Bytový dům
  801.54  Vstupní objekt
  801.91  Bytový dům
  801.55  Tribuna "A"
  801.55  Tribuna "B"
  801.59  Zázemí tribuny "B"
  801.55  Tribuna "C"
  801.54  Krytý bazén
  801.54  PS - Bazény a atrakce
  801.54  PS - Měření a regulace
  801.99  Vlastní budova
  801.67  Stavební úpravy domu
  801.67  Přístavba garáží
  801.72  Zateplení a výměna oken
  801.43  Kulturní dům
  801.61  Budova OSSZ
  801.34  Rekonstrukce střechy vč. vestavby
  801.31  Mateřská škola
  801.59  Šatny
  801.95  Dům " A "
  801.95  Rehabilitačně výchovný pavilon
  801.91  Domov důchodců
  801.91  Domov důchodců
  801.99  Bytový dům
  801  Sociální přístavba
  801.99  Bytový dům
  801.46  Depozitář
  801.86  Školní kuchyně
  801.89  Spojovací koridor
  801.84  Technologie kuchyně
  801.35  Fakulta umění OU, Podlahova 3
  801.35  Filosofická fakulta OU, Čs. legií 9
  801.54  Krytý bazén
  801.54  Letní vstup
  801.12  Centrum zdraví
  801.85  Stravovací provoz
  801.32  Základní škola
  801.49  Multifunkční centrum
  801.99  Stavební úpravy budovy
  801.59  Stavební úpravy stávajícího zázemí
  801.59  Nové zázemí a šatny
  801.19  Objekt výjezdové základny ZZS ZK Rožnov pod Radhoštěm
  801.32  Zateplení objektu a výměna výplní otvorů
  801.32  Zateplení objektu a výměna výplní otvorů
  801.34  Zateplení 1.PP SO 01
  801.34  Zateplení NP SO 01
  801.34  Zateplení NP SO 02
  801.31  Hlavní objekt
  801.34  Stavební část
  801.11  Architektonicko-stavební řešení
  801.59  Pergola
  801.32  Stavební část
  801.91  Architektonické a stavební řešení
  801.91  Architektonicko-stavební řešení
  801.32  Stavební část
  801.32  Dílna - rekonstrukce a vestavba sociálních zařízení
  801  Stání pro popelnice