CZ-CC
    1 SEKCE 1 - BUDOVY
    2 SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
       21 Dopravní díla
       22 Vedení trubní, telekomunikační a elektrická
       24 Ostatní inženýrská díla
 Objekty
  211219  Komunikace a zpevněné plochy
  222465  Přípojka kabelové televize
  222119  Přípojka plynu STL
  222219  Přípojka vody
  241211  Terénní a sadové úpravy
  222423  Veřejné osvětlení
  211223  Parkoviště, zpevněné plochy
  222219  Přípojka vody
  241211  Sadové úpravy
  222319  Venkovní kanalizace
  221211  Vodovod- podchod tratí ČD
  221211  Vodovod- protlak pod komunikací
  221211  Vodovod
  222319  Přípojka kanalizace
  222119  Přípojka plynu
  222219  Přípojka vody
  222423  Veřejné osvětlení
  222319  Kanalizace dešťová
  222319  Kanalizace splašková
  222119  Plynovod
  222219  Vodovod
  222319  Kanalizace splašková
  222319  Kanalizace dešťová
  221211  Vodovod Dobročkovice
  221211  Vodovod Chvalkovice
  221211  Vodovod Nemochovice
  221211  Vodovod Pavlovice
  222232  Vodojem Dobroučkovice
  211219  Komunikace asfaltové
  211223  Prostor pro ruční mytí aut
  222119  Přípojka plynu
  222422  Přípojka NN
  222332  Čerpací stanice pro tlak. kanalizaci
  222319  Kanalizace splašková
  222319  Kanalizace splašková 2
  222319  Kanalizace splašková 3
  221221  Podchod pod tratí ČD
  222422  Přípojka NN
  222319  Venkovní kanalizace tlaková
  222319  Venkovní kanalizace
  221241  Čerpací stanice Drhovle
  221211  Vodovod E
  221211  Vodovod F
  221211  Vodovod F2
  221211  Vodovod F3
  221211  Vodovod G
  222319  Přípojka kanalizace
  222422  Přípojka NN
  222219  Přípojka vody
  222423  Veřejné osvětlení
  214113  Rekonstrukce mostu ev. číslo 122-008 Bechyně
  214111  Most ev. číslo 12217-1 Zářečí
  222219  Vodovod most Bechyně
  222469  Přeložka dál. optic. kabelů Č.Telecom, most Zářečí
  222469  Přeložka místních kabelů
  222469  Telefonní přípojka
  222422  Přípojka NN
  222319  Kanalizace
  211219  Komunikace
  222219  Přeložka vodovodu
  222215  Přípojka tepla- topné medium
  222423  Veřejné osvětlení
  222319  Kanalizace
  211219  Komunikace
  222119  Plynovod
  222219  Vodovodní přípojka
  222321  ČOV
  222119  Plynovod
  222319  Splašková kanalizace
  222319  Dešťová kanalizace
  222219  Vodovod
  241131  Rekreační a plavecký bazén
  241131  Dětský bazén
  211219  Příjezdová komunikace, parkoviště, chodníky
  211219  Zpevněné plochy
  222422  Přípojka NN
  222423  Veřejné osvětlení
  222119  Plynovod STL
  222219  Vodovodní přípojka
  211219  Komunikace a chodníky
  222219  Vodovodní přípojka
  222319  Kanalizační řád
  222423  Veřejné osvětlení
  222423  Osvětlení zahrady
  222422  Přípojka NN
  222119  Plynovod
  222211  Přeložka vodovodu
  211219  Komunikace vozidlové a pěší
  222423  Veřejné osvětlení
  222319  Kanalizace
  222215  Přeložka horkovodu
  222469  Přeložka telekomunikačního kabelu
  222421  Přeložka kabelů VN 22 kV
  222422  Přeložka kabelů NN
  222321  ČOV
  222319  Kanalizační stoka A
  222319  Kanalizační stoka A-1
  222319  Kanalizační stoka A-2
  222423  Veřejné osvětlení
  222469  Přeložka optického kabelu
  222319  Děšťová kanalizace
  222119  Plynovod STL 1
  222119  Plynovod STL 2
  222119  Domovní přípojky
  222319  Kanalizace
  222319  Přípojky kanalizace
  222311  Kanalizace
  211219  Komunikace a zpevněné plochy
  222219  Přípojka vody
  222422  Přípojka elektra
  222215  Přípojka tepla- medium voda
  211219  Komunikace
  222219  Přípojka vodovodu
  222423  Veřejné osvětlení
  222119  Přípojka plynovodu
  242052  Opěrná zeď 1
  211219  Komunikace 1
  222311  Přípojka kanalizace
  222422  Přípojka NN
  222319  Kanalizační přípojka
  221219  Přípojka vody
  222422  Elektropřípojka
  242089  Venkovní úpravy a zemní práce
  2420  Demoliční a přípravné práce
  221215  Přeložka horkovodu
  222215  Přípojka tepla
  222422  Distribuční přípojka NN a ůprava trafostanice
  222422  Kabelové rozvody NN v areálu
  222429  Přípojka slaboproudu a stavební úpravy trasy ve stávajícím objektu
  222119  Přípojka plynu k objektům VI - X
  222219  Přípojka vody k objektům VI - X
  222319  Přípojka kanalizace k objektům VI - X
  222219  Přípojka vody
  211219  Komunikace a zpevněné plochy
  222219  Přeložka vodovodu DN 300
  222421  Přípojka VN
  222422  Přípojka NN
  222423  Venkovní osvětlení
  211219  Rekonstrukce svšku stávající komunikace
  241211  Terenní a sadové úpravy
  222219  Přeložka vodovodu DN 150
  222119  Přeložka plynu
  222119  Přípojka plynu
  222422  Přípojka elektro NN
  211219  Komunikace a venkovní úpravy
  241211  Sadové úpravy
  222465  Přípojka slaboproudu-tel., kabel TV
  222423  Veřejné osvětlení
  222419  Přeložka slaboproudu
  221211  Přívodný řad A
  221211  Přívodný řad B
  221211  Zásobovací řad Uhřice
  221211  Zásobovací řad Chvalkovice
  221211  Zásobovací řad Nemochovice
  221211  Zásobovací řad Milonice
  221211  Zásobovací řad Manerov
  222232  Úpravy ve vodojemu Bohdalice
  222422  Přípojka NN
  221219  Podchody pod silnicí 1
  221219  Podchod pod silnicí 2
  222211  Rozvodná síť
  222422  ATstanice
  222219  Podchody pod silnicí 3
  222429  Přípojka NN k AT stanici
  221219  Podchody pod silnicí 4
  221238  Armaturní šachta s redukčním ventilem
  221219  Podchody pod silnicí 5
  222119  Přípojka a rozvod plynu
  222423  Venkovní osvětlení
  241211  Hrubé terénní úpravy a sadové úpravy
  221238  Sedimentační šachta
  221291  Oplocení
  222219  Přípojka vody
  211219  Příjezdová komunikace a zpevněné plochy
  222311  Stoky splaškové a jednotné kanalizace - 2. stavba
  211211  Oprava státních komunikací po překopech Troubsko 2. stavba
  211211  Oprava státních komunikací po překopech Ostopovice
  211211  Oprava místních komunikací po překopech Troubsko 2. stavba
  211211  Oprava místních komunikací po překopech Ostopovice
  2420  Příprava území a demolice objektu
  211223  Komunikace a zpevněné plochy
  222423  Venkovní osvětlení
  221221  Venkovní kanalizace
  222219  Venkovní vodovod
  222421  Venkovní silnoproud
  222422  Venkovní slaboproud
  221214  Venkovní parovod
  241211  Sadové úpravy
  221219  Propojení řadu G na VDJ Dubina - elektro technologická část
  211219  Zpevněná plocha
  222291  Oplocení
  211219  Příjezdová komunikace
  211219  Zpevněné plochy
  222441  Rekonstrukce trafostanice
  241211  Konečné terénní a sadové úpravy
  222422  Veřejné osvětlení - přeložka
  214113  Katodická ochrana mostu
  214113  Ochrana mostu proti účinkům bludným proudům
  222469  Přeložka dálkových optických kabelů Č. Telecom - most Zářečí, provizorní přeložka
  222423  Veřejné osvětlení, most Zářečí - přeložka definitivní
  222423  Veřejné osvětlení, most Zářečí - přeložka provizorní
  222469  Přeložka optotrubek Č. Telecom - provizorní přeložka
  222469  Přeložka optotrubek Č. Telecom - definitivní přeložka
  222469  Přeložka místních kabelů Č. Telecom - most Zářečí, provizorní přeložka
  222469  Přeložka místních kabelů Č.Telecom - provizorní přeložka
  222469  Přeložka místních kabelů Č.Telecom - definitivní přeložka
  222463  Sdělovací kabely ČD- provizorní přeložka
  222463  Sdělovací kabely ČD - definitivní přeložka
  222429  Zabezpečovací kabely ČD - provizorní přeložka
  222429  Zabezpečovací kabely ČD - definitivní přípojka
  222469  Vedení místního rozhlasu, most Zářečí - přeložka
  242089  Příprava území
  222219  Vodovodní přípojky
  222429  Přípojka NN
  222465  Přípojka kabelové televize
  222423  Veřejné osvětlení
  222429  Přípojka slaboproudu
  2112  Příprava území a komunikace
  222319  Dešťová kanalizace 2
  211219  Silniční objekty
  242089  Sadové úpravy
  211219  Vnitřní chodníky a zpevněné plochy, oplocení
  222  Vnější rozvody vody a kanalizace
  222422  Přípojka NN, veřejné osvětlení
  230111  Vrtaná studna - mimo hlubinného vrtu, který je proveden
  222319  Kanalizace
  222119  Přípojka plynu k objektům I - V
  222219  Přípojka vody k objektům I - V
  222319  Přípojka kanalizace k objektům I - V
  222319  Přeložka kanalizace
  211223  Stavební objekty a přípojky
  241211  Sadové úpravy
  221221  Kanalizační stoka B
  221221  Kanalizační stoka B-1
  221221  Výtlačné potrubí a čerpací stanice
  221221  KanaLizační stoka BA
  221221  Kanalizační stoka BA-1
  221221  Kanalizační stoka BB
  221221  Kanalizační stoka A2-A
  221221  Kanalizační stoka AA
  221221  Kanalizační stoka AB
  221221  Kanalizační stoka AB-1
  221221  Kanalizační stoka AC
  221221  Kanalizační stoka AC-1
  221221  Kanalizační stoka AD
  221221  Kanalizační stoka AE
  221219  Kanalizační stoka AF
  221221  Kanalizační stoka AG
  211219  Komunikace a zpevněné plochy
  222391  Oplocení
  222392  Venkovní osvětlení
  241211  Terénní a sadové úpravy
  211219  Příjezdová komunikace
  222422  Přípojka NN
  222219  Přípojka vody
  222252  Studna užitkové vody
  211219  Komunikace a zpevněné plochy
  222319  Rekonstrukce kanalizační přípojky
  222422  Přeložka měření elektrické energie
  241211  Sadové úpravy
  222219  Rekonstrukce vodovodu
  222319  Venkovní kanalizace
  222119  Prodloužení STL plynovodu
  214111  Most přes řeku Bečvu
  214111  Rekonstrukce mostu
  211219  Rekonstrukce silnice III/04720 - levá vozovka
  211219  Rekonstrukce silnice III/04720 - pravá vozovka
  242089  Rekonstrukce nábřeží Dr. Edvarda Beneše
  242089  Rekonstrukce nábřeží protifašistických bojovníků
  214191  Oplocení
  211219  Provizorní napojení na ulici Tržní
  212211  Odstanění vlečky
  212211  Odstranění SSZ a VO vlečky
  211219  Chodníky podél silnice III/04720
  214111  Protihluková opatření
  221221  Kanalizace sil. III/04720
  221214  Přeložka parovodu
  222423  Rekonstrukce veřejného osvětlení
  222462  Přeložka místních sdělovacích kabelů Telecom
  222462  Rekonstrukce sdělovacích kabelů SME
  214111  Ochrana kabelové televize Přerov a.s.
  222119  Přeložka plynovodu
  241211  Vegetační úpravy
  222423  Projekt světelné signalizace
  242052  Opěrná zeď 2
  211219  Komunikace 2
  211219  Zpevněné plochy 1
  211219  Zpevněné plochy 2
  222422  Rozvod NN včetně přepojení
  222423  Venkovní osvětlení
  222469  Potrubní rozvody vytápění
  222319  Kanalizace 1
  241211  Sadové úpravy - ohumusování a zatravnění 1
  241211  Sadové úpravy - ohumusování a zatravnění 2
  222311  Kanalizace
  222219  Vodovod
  222422  Meziobjektový rozvod NN včetně přepojení
  222463  Kabelová přípojka telefonu včetně přepojení
  222469  Kabelový rozvod slaboproudý včetně přepojení
  222112  Vnitroareálové rozvody plynu
  222311  Kanalizace
  222219  Vodovodní přípojka
  222119  Plynovodní přípojka
  211219  Komunikace
  241112  Fotbalové hřiště s umělým povrchem
  222319  Přípojka kanalizace 1
  222219  Přípojka vody 2
  222429  Úprava kabelového rozvodu distribuce a areálové rozvodu
  222492  Veřejné osvětlení
  211219  Terénní úpravy a zpevněné plochy 1
  222319  Přípojka kanalizace 2
  222219  Přípojka vodovodu 2
  211219  Terénní úpravy a zpevněné plochy 2
  241112  Rekonstukce atletického oválu
  241112  Technické disciplíny pro lehkou atletiku
  241191  Areálové oplocení
  241211  Sídelní vegetace
  241112  Víceúčelové hřiště
  222423  Osvětlení hřiště
  241191  Oplocení objektu
  222321  Čístírna odpadních vod
  221221  Kanalizační stoka A
  221221  Kanalizační stoka AA
  221221  Kanalizační stoka AB1
  221221  Kanalizační stoka C
  221221  Kanalizační stoka E
  221221  Kanalizační stoka E-2-1-1
  221221  Kanalizační stoka E4
  222319  Kanalizační přípojky
  211219  Komunikace a zpevněné plochy
  222319  Vodovodní přípojka
  241211  Terénní a sadové úpravy
  222319  Vnitřní kanalizace s měrným objektem
  222391  Oplocení objektu ČOV
  211219  Příjezdová komunikace
  222392  Venkovní osvětlení
  222429  Přípojka elektrické energie
  221221  Kanalizační stoka AB
  222  Přípojky vody, kanalizace a tepla
  211219  Zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení
  211219  Chodníky
  222311  Kanalizační přípojka
  222219  Vodovodní přípojka
  222119  STL plynovodní přípojka
  241211  Příprava území, sadové úpravy
  221238  Vstupní šachta nad vrtem
  221238  Jímka odsazené vody
  221291  Oplocení objektu
  221279  Odpad prací vody
  211223  Příjezdová komunikace
  221279  Jímací území a úprava vody Ratišovice - elektro část
  221211  Výtlačný řad
  221232  Vodojem Běhařovice 2 x 25 m3
  221291  Oplocení vodojemu
  221221  Odpad z vodojemu
  211219  Příjezdová komunikace
  221211  Zásobovací řad I a II
  221211  Zásobovací řad
  221238  Vodoměrná šachta
  221211  Hlavní řady
  221211  Hlavní řady
  222422  Přípojka NN pro úpravnu vody
  222422  Přípojka NN pro úpravnu vody
  221211  Zásobovací řad
  221238  Vodoměrná šachta
  241131  Bazén včetně ochozů a vstupních brodítek
  211223  Komunikace a parkoviště
  241191  Oplocení areálu
  222311  Kanalizace splašková
  222311  Kanalizace dešťová
  222211  Rozvod vody v areálu
  222211  Vodovodní přípojka
  222119  Plynovodní přípojka + prodloužení plynovodního řadu
  222422  Kabelová přípojka NN
  222421  Trafostanice a přípojka VN
  241211  Sadové úpravy
  222112  Přeložka plynu
  222112  Přípojka plynu, průmyslový plynovod, rozvod plynu v kotelně
  222211  Přeložka vodovodu
  222211  Přípojka vody
  222311  Kanalizace dešťová
  222311  Kanalizace splašková
  222311  Přípojka splaškové kanalizace
  222311  Přípojka dešťové kanalizace
  222422  Kabelové rozvody NN
  222423  Přeložka veřejného osvětlení + venkovní rozvody
  222423  Areálové venkovní osvětlení
  2224  Slaboproudé rozvody
  241211  Terénní a sadové úpravy a vnitroblokové zpevněné plochy
  211219  Komunikace a zpevněné plochy
  211219  Okružní křižovatka
  211219  Chodníky
  241211  Ozelenění - sadové úpravy
  211219  Komunikace
  211219  Chodník
  211223  Parkoviště
  211219  Přeložka plynovodu
  222311  Kanalizace
  222423  Přeložka veřejného osvětlení
  222469  Přeložka telekomunikačních kabelů
  222423  Veřejné osvětlení
  211219  Komunikace a zpevněné plochy
  222422  Přípojka a rozvod NN
  222311  Přípojka a rozvod kanalizace
  222211  Přípojka vody
  222112  Přípojka plynu
  241211  Terénní a sadové úpravy
  230441  Chladící věže, rozšíření čerpací stanice
  222441  Trafostanice, přípojka VN
  211219  Příjezdová komunikace
  222422  Přípojky inženýrských sítí
  241132  Prostor střelnice
  241221  Rozšíření lyžařských tratí
  241221  Přeložení lyžařské tratě
  211219  Přeložení lesní cesty
  241112  Přeložení tenisových kurtů
  214114  Křížení lyžařských tratí
  242052  Opěrná zeď
  211223  Zpevněné plochy, parkové úpravy
  222311  Kanalizace dešťová
  222311  Kanalizace splašková
  222311  Kanalizace zaolejovaná
  222423  Veřejné osvětlení
  211219  Komunikace vozidlová
  211223  Parkovací stání
  241112  Víceúčelové hřiště
  241211  Vegetační úpravy
  241191  Oplocení
  222421  Kabelová přípojka VN
  222311  Venkovní kanalizace a přípojka dešťová
  222311  Kanalizační přípojka splašková
  222211  Vodovodní přípojka
  241211  Terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy
  222215  Horkovodní přípojka
  211219  Cyklostezka - úsek K2
  211219  Cyklostezka - úsek K3
  222423  Veřejné osvětlení pro úseky K2 a K3
  211223  Parkoviště
  241112  Tenisové kurty
  241112  Volejbalové hřiště
  241112  Dětské hřiště
  241112  Streetbalové hříště
  241112  Víceúčelový objekt - kiosek
  241112  Zpevněné plochy
  241112  Venkovní kanalizace
  241112  Přípojka vodovodu
  241112  Přípojka NN
  241112  Venkovní osvětlení
  241112  Sadové úpravy
  241112  Přípojka plynovod
  241112  Zastřešení kurtů
  241112  Komunikace Lipová
  222321  Strojně technologická zařízení
  221232  Čerpací stanice a hrubé předčištění
  222311  Kanalizace a propojovací potrubí
  211211  Komunikace a terénní úpravy
  211291  Oplocení areálu ČOV
  211219  Příjezdová komunikace k ČOV
  222211  Přípojka vodovod
  222422  Přípojka NN a elektroinstalace
  222311  Stoková síť v obci a její objekty
  222422  Přípojka NN k čerpací stanici
  222391  Oplocení čerpacích stanic
  211219  Příjezdová komunikace
  241249  Cyklistická stezka - stavební část
  222311  Cyklistická stezka - děšťová kanalizace
  222112  Přeložka plynovodu
  221492  Veřejné osvětlení
  221329  Přeložka kabelů Telefonica O2
  241211  Příprava území, HTÚ, ČTÚ
  211223  Komunikace a zpevněné plochy
  241211  Sadové úpravy
  222319  Areálová přípojka kanalizace
  222219  Areálová přípojka vodovod
  222119  Areálová přípojka plynovodu
  222112  Teplovod
  222422  Areálová přípojka NN
  222423  Venkovní areálové osvětlení
  222112  Přeložka plynovodu
  222422  Přeložka NN
  2212  Přeložka vodovodu a kanalizace
  222211  Venkovní vodovod
  222215  Teplovodní přípojka
  222423  Venkovní osvětlení
  242089  HTÚ
  211223  Komunikace
  222311  Venkovní kanalizace
  222422  Přípojka NN
  222462  Přípojka SLP
  222423  Venkovní osvětlení
  241211  Sadové úpravy
  222211  Venkovní vodovod
  221119  SO 01 - Kanalizace splašková I. etapa
  241112  Hřiště pro volejbal
  241112  Multifunkční hřiště
  241112  Herní plocha pro stolní tenis
  241112  Hřiště pro pétanque
  241112  Hřiště
  222311  Gravitační kanalizace
  222311  Kanalizační výtlak
  222211  Vodovodní síť
  211223  Zpevněné plochy
  222311  Vnitroareálový rozvod kanalizace
  222311  Rekonstrukce kanalizační přípojky
  242091  Oplocení
  222211  Rekonstrukce vodovodní přípojky
  211223  Zpevněné plochy
  222311  Přípojka splaškové kanalizace
  222311  Dešťová kanalizace
  222219  Vodovodní přípojka
  222119  Přípojka plynu a OPZ
  242089  Příprava území
  211219  Zpevněné plochy a komunikace
  222422  Přeložka NN
  222421  Přeložka VN (ochránění kabelů VN)
  222429  Přípojka NN
  222112  Přípojka plynu
  222211  Přípojka vody
  222311  Přípojka kanalizace
  242089  Sadové úpravy
  222423  Přeložka VO
  222311  Venkovní kanalizace
  222219  Vodovodní přípojka
  211219  Příjezdové komunikace
  222311  Kanalizace (včetně retenční nádrže)
  222211  Vodovod (přípojka + vnitřní rozvody)
  222422  Kabelová přípojka + areálové rozvody
  211223  Cyklostezka
  242089  Příprava území
  222311  Přípojky kanalizace
  242089  Vsakování dešťové vody
  242052  Hala - opěrné stěny
  222422  Přípojka NN
  222469  Elektroinstalace
  222311  Přípojky ZTI
  242089  Opěrná stěna
  211219  Komunikace 1. etapa (podklad)
  211219  Komunikace 2. etapa (finální vrstvy)
  222211  Vodovod
  222211  Vodovodní přípojky
  222311  Kanalizace
  222311  Kanalizační přípojky
  222112  Plynovod
  222129  Pilířky pro HUP a elektroměrové pilíře
  222423  Veřejné osvětlení
  222455  Bezdrátový rozhlas
  211223  Komunikace a zpevněné plochy
  242089  Retenční nádrž
  242089  Studna
  211223  Komunikace a zpevněné plochy
  222321  Lapol a venkovní kanalizace
  211219  Komunikace a zpevněné plochy
  222423  Veřejné osvětlení
  242089  Sadové úpravy
  242089  Stání pro popelnice
  242051  Mobiliář
  222211  Vodovodní řady C6, C6-1, C6-2, C 6-3, C6-5, C6-5-1
  222211  Vodovodní řad C5