CZ-CC
    1 SEKCE 1 - BUDOVY
       11 Budovy bytové
       12 Budovy nebytové
    2 SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
 Objekty
  113011  Domov důchodců
  113011  Spojovací koridor
  113011  Dům s pečovateslkou službou
  122019  Administrativní budova
  112212  Bytový dům
  113011  Dům s pečovatelskou službou 20 b.j.
  113011  Dům s pečovatelskou službou 40 b.j.
  112212  Objekt bytových domů I - V
  113011  Domov důchodců
  113011  Dům s pečovatelskou službou
  124211  Garáže pro nákladní auta
  124211  Garáže pro osobní auta
  122019  Provozní budova
  124211  Garáže patrové
  113011  Dům s pečovatelskou službou
  112212  Bytový dům EO
  112212  Bytový dům E1
  112212  Bytový dům F1
  112212  Bytový dům F5
  112212  Bytový dům A
  112212  Bytový dům B
  112212  Bytový dům C
  112212  Bytový dům D
  113011  Dům s pečovatelskou službou
  113011  Dům s pečovatelskou službou blok A
  124211  Garáže pro osobní auta
  124211  Garáž atypická
  113011  Dům s pečovatelskou službou
  113091  Oplocení
  112212  Bytový dům Žebětín
  122012  Obecní dům s hasičskou zbrojnicí
  112212  Malometrážní byty
  112191  Oplocení
  126211  Městská knihovna
  113011  Dům s pečovatelskou službou
  113091  Oplocení objektu
  113091  Oplocení
  125211  Sklad sypkých materiálů
  122091  Oplocení
  125113  Provozní objekt
  122019  Rekonstrukce budovy mrakodrapu
  112212  Bytový dům objekt B
  126569  Vstupní objekt, šatny
  125112  Strojovny, akumulační nádrž
  113011  Stavební objekt DPS blok B
  112212  Bytové domy E2 a F2
  112212  Bytový dům E3 a F3
  112212  Bytový dům E4 a F4
  113011  Výtahy
  112212  Objekt bytových domů VI - X
  122019  Rekonstrukce administrativní budovy
  122019  Interiér- vestavěná část
  112212  Rekonstrukce domu s chráněnými byty
  125112  Rekonstrukce objektu dílen SME
  112212  Bytový dům objekt A
  126311  Pavilon 1 včetně demolice původního pavilonu
  126311  Pavilon 5 včetně demolice původního pavilonu
  126311  Technické provozy
  126311  Pavilon 2
  126311  Pavilon 3
  122019  Polyfunkční dům
  126511  Tělocvična
  121211  Chatky
  126531  Relaxační centrum
  112212  Bytový dům
  112212  Bytový dům A
  112212  Bytový dům B
  112212  Bytový dům C
  125113  Úpravna vody
  113011  Bytový dům
  1110  Novostavba rodinného domu
  126569  Vstupní objekt
  125113  Úpravna vody
  111011  Novostavba rodinného domu
  112212  Bytový dům "B"
  124279  Podzemní garáže "B"
  1  HTU + příprava staveniště
  1122  Obytná budova
  113011  Bytový dům
  112291  Oplocení
  126521  Tribuna "A"
  126521  Tribuna "B"
  126569  Zázemí tribuny "B"
  126521  Tribuna "C"
  126531  Krytý bazén
  126531  PS - Bazény a atrakce
  126531  PS - Měření a regulace
  125111  Objekt výrobní haly
  127121  Lisovna s podkrovím
  111011  Novostavba rodinného domu
  111011  Novostavba rodinného domu
  113011  Vlastní budova
  111011  Rodinný dům
  112212  Dům " A "
  112212  Dům " B "
  112212  Dům " C "
  111011  Rodinný dům
  111011  Rodinný dům
  111011  Rodinný dům
  112212  Bytový dům
  126511  Víceúčelová tělocvična
  126541  Školní tělocvična
  112212  Vestavba a nástavba
  111011  Rodinný dům
  111011  Rodinný dům
  127411  Stavební úpravy domu
  127411  Přístavba garáží
  121211  Zateplení a výměna oken
  126541  Tělocvična
  126541  Šatny
  126149  Kulturní dům
  112111  Rodinný dům
  122019  Budova OSSZ
  111011  Rodinný dům
  111011  Rodinný dům
  126311  Rekonstrukce střechy vč. vestavby
  112212  Bytový dům
  126311  Mateřská škola
  112212  Dům parc. č. 10/2
  112212  Dům
  126569  Šatny
  126521  Hřiště
  112212  Dům parc.č. 10/6
  112211  Bzenecká 15
  112211  Mikulovská 9
  112211  Valtická 17
  112211  Mikulovská 6
  112211  Pálavské náměstí 8
  113011  Dům " A "
  113011  Rehabilitačně výchovný pavilon
  113011  Domov důchodců
  113011  Domov důchodců
  126541  Sportovní areál
  113011  Bytový dům
  112212  Bytový dům
  112212  Dům
  126511  Tělocvična
  126511  Sociální přístavba
  113011  Bytový dům
  126511  Víceúčelová hala
  126321  Depozitář
  127411  Školní kuchyně
  111011  Rodinný dům
  111011  Rodinný dům
  1110  Rodinný dům
  124211  RD Praktik 91
  124211  Garáž
  126311  Rekonstrukce třípodlažního křídla učeben
  126569  Regionální centrum pro volný čas a sport v Náměšti nad Oslavou
  113019  Dostavba 3. nadzemního podlaží
  126311  Stavební úpravy celého areálu ZŠ Melantrichova (budova A,B,C,spojovací krček D)
  126121  Rekonstrukce budovy kina Uherské Hradiště
  125113  Čistírenská jednotka
  126179  Stravovací pavilon
  124113  Spojovací koridor
  125112  Rekonstrukce kotelny
  126311  Technologie kuchyně
  111011  Rodinný dům
  126311  Fakulta umění OU, Podlahova 3
  126311  Filosofická fakulta OU, Čs. legií 9
  112212  Obecní byty
  126569  Hala
  126531  Krytý bazén
  12  Letní vstup
  126412  Centrum zdraví
  126412  Stravovací provoz
  126311  Základní škola
  126149  Multifunkční centrum
  111011  Stavební objekt
  111011  Stavební část
  111011  SO 01 - stavební část
  113011  Stavební úpravy budovy
  126311  Základní škola
  126569  Stavební úpravy stávajícího zázemí
  126569  Nové zázemí a šatny
  126412  Objekt výjezdové základny ZZS ZK Rožnov pod Radhoštěm
  126491  Oplocení
  126311  Zateplení objektu a výměna výplní otvorů
  126311  Zateplení
  126311  Výměna výplní otvorů
  126311  Zateplení objektu a výměna výplní otvorů
  126311  Zateplení 1.PP SO 01
  126311  Zateplení NP SO 01
  126311  Zateplení NP SO 02
  113019  Hlavní objekt
  126311  Hlavní objekt
  113011  Stavební řešení
  126311  Stavební část
  127411  Plocha pro kompostování (zpevněná plocha)
  125211  Sklad techniky
  127411  Sociální zázemí
  125211  Boxy pro kompostování
  126411  Architektonicko-stavební řešení
  126511  Hala - vlastní stavba
  126569  Pergola
  126311  Stavební část
  113011  Architektonické a stavební řešení
  113011  Architektonicko-stavební řešení
  126311  Stavební část
  126311  Dílna - rekonstrukce a vestavba sociálních zařízení
  111011  Stavební řešení