ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
      781 Keramické obklady
      782 Obklady z kamene
      783 Nátěry
      784 Malby
      785 Tapetování
      786 Čalounické úpravy
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  783 - N��t��ry

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Všeobecně:
Obsahem standardu jsou různobarevné nátěry.
Obsahem standardu jsou nátěry potrubí v jakékoliv vzdálenosti od konstrukce.
Obsahem standardu jsou nátěry stěn a kovových konstrukcí za potrubím při jakékoliv vzdálenosti potrubí od konstrukce.
Obsahem standardu je první vyvěšení, rozšroubování, sešroubování a zavěšení okenních křídel a dveří.
Obsahem standardu je bezprostřední očištění jiných (sousedících) konstrukcí nebo jejich zakrytí před znečištěním.
Obsahem standardu je přesun hmot

Odmaštění povrchu konstrukcí
Odmaštěním povrchu konstrukce se rozumí odstranění mastnoty z povrchu mimo odstranění mastnoty plechů dodávaných s konzervací

Nátěry ocelových konstrukcí
Nátěry ocelových konstrukcí se rozumí provedení nátěru ocelových konstrukcí těžkých „A“, středních „B“, lehkých „C“, velmi lehkých „CC“, plnostěnných „D“ a železničních mostů barvami olejovými, syntetickými, chlorkaučukovými, polystyrenovými, polymerátovými,epoxidovými, epoxidehtovými, polyuretanovými a disperzními. Obsahem standardu je odrezivění s očištěním, obroušení podkladu a oprášení, obroušení a oprášení základního nátěru, rozmíchání barvy, první krycí nátěr, obroušení a oprášení, rozmíchání barvy, druhý krycí nátěr, obroušení a oprášení, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí se rozumí provedení nátěru zámečnických výrobků barvami olejovými, syntetickými, vinilovými (polystyrénovými, polymerátovými), epoxidovými, epoxidehtovými, celulózovými, polyuretanovými, disperzními a asfaltovými laky. Obsahem standardu je i odrezivění, očištění, obroušení a oprášení v počtu podle vrstev základního nátěru, rozmíchání barvy v počtu podle nanášených vrstev základního nátěru, nanesení nátěru v počtu podle vrstev základního nátěru, příprava tmelu, částečné podtmelení, obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev krycího nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev, obroušení, oprášení, příprava laku a nátěr lakem v počtu dle vrstev laku obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev nátěru a nátěr hliníkem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry otopných těles
Nátěry otopných těles se rozumí provedení nátěru žebrovaných trub, ocelových radiátorů článkových, ocelových radiátorů deskových a radiátorů litinových barvami olejovými, syntetickými a disperzními. Obsahem standardu je obroušení a oprášení v počtu podle vrstev základního nátěru, rozmíchání barvy v počtu podle nanášených vrstev základního nátěru, nanesení nátěru v počtu podle vrstev základního nátěru, obroušení a oprášení v počtu podle vrstev podkladního nátěru, rozmíchání barvy v počtu podle nanášených vrstev podkladního nátěru, nanesení nátěru v počtu podle vrstev podkladního nátěru rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry potrubí a armatur
Nátěry potrubí a armatur se rozumí provedení nátěrů potrubí a armatur barvami olejovými, syntetickými, chlorkaučukovými a lakem asfaltovým. Obsahem standardu je obroušení a oprášení v počtu podle vrstev základního nátěru, rozmíchání barvy v počtu podle nanášených vrstev základního nátěru, nanesení nátěru v počtu podle vrstev základního nátěru, příprava tmelu, částečné podtmelení, obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev krycího nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev, obroušení, oprášení, příprava laku a nátěr lakem v počtu dle vrstev laku obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev nátěru a nátěr hliníkem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry klempířských konstrukcí
Nátěry klempířských konstrukcí se rozumí provedení nátěru klempířských prvků barvami olejovými, syntetickými, akrylátovými nebo disperzními. Obsahem standardu je namíchání barvy pro základní nátěr, očištění s ochranným. nátěrem, obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev krycího nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry truhlářských výrobků
Nátěry truhlářských výrobků se rozumí provedení nátěru truhlářských výrobků barvami olejovými, syntetickými, lazurovacím lakem, rezolovými, polyamidovými, akrylátovými, epoxidovými, polyuretanovými a disperzními. Obsahem standardu je namíchání barvy pro základní nátěr, základní nátěr, obroušení a oprášení po ochranném nátěru, příprava tmelu v počtu dle tmelených vrstev, plné tmelení v počtu dle předepsaných vrstev, obroušení a oprášení po plném tmelení v počtu dle tmelených vrstev, obroušení, oprášení a rozmíchání barvy v počtu podle vrstev krycího nátěru a krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, rozmíchání barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu podle nanášených vrstev, příprava fermeže, napuštění fermeží, obroušení a oprášení, namíchání tmele na podtmelení, příprava laku dle počtu vrstev, nanášení laku dle počtu lakovaných vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry tesařských konstrukcí
Nátěry tesařských konstrukcí se rozumí provedení nátěrů tesařských konstrukcí barvami olejovými, na vzduch schnoucími lazurovacími laky, a nátěry přípravky protihnilobnými, protiplísňovými a protipožárními. Obsahem standardu je úprava fermeže, napuštění fermeží, obroušení po ochranném nátěru, namíchání laku dle počtu nanášených vrstev, nátěr lakem v počtu dle nanášených vrstev, úprava roztoku v počtu dle nanášených vrstev, nátěr roztokem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěry omítek a betonových povrchů
Nátěry omítek a betonových povrchů se rozumí nátěry omítek stropů, stěn a betonových povrchů barvami olejovými, syntetickými, chlorkaučukovými, vinylovými (polystyrénovými), epoxidovými, epoxidehtovými, akrylátovými a penetrační nátěry odolnými proti vodě, slabým kyselinám a zásadám. Obsahem standardu je příprava tmele na podtmelení v počtu dle nanášených vrstev, podtmelení nerovností a rýh v počtu dle nanášených vrstev, obroušení a oprášení po podtmelení v počtu dle nanášených vrstev, úprava fermeže v počtu dle nanášených vrstev, napuštění fermeží v počtu dle nanášených vrstev, obroušení a oprášení po napuštění v počtu dle nanášených vrstev, namíchání barvy pro základní nátěr v počtu dle nanášených vrstev , základní nátěr v počtu dle nanášených vrstev obroušení a oprášení po základním nátěru v počtu dle nanášených vrstev namíchání barvy pro krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev , krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev obroušení a oprášení po krycím nátěru v počtu dle nanášených vrstev, namíchání emailu v počtu dle nanášených vrstev, emailový nátěr v počtu dle nanášených vrstev, příprava roztoku a nátěr roztokem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu, druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

Nátěr ostatních konstrukcí
Nátěry ostatními se rozumí nátěr pletiv barvami olejovými, syntetickými a asfaltovými, nátěr přípravky antigraffiti, a nátěr bezpečnostními barvami šrafováním. Obsahem standardu je namíchání barvy pro základní nátěr, očištění s ochranným nátěrem, namíchání barvy pro krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, krycí nátěr v počtu dle nanášených vrstev, namíchání emailu v počtu dle nanášených vrstev, emailový nátěr v počtu dle nanášených vrstev, namíchání laku v počtu dle nanášených vrstev, nátěr lakem v počtu dle nanášených vrstev, příprava roztoku a nátěr roztokem v počtu dle nanášených vrstev. Obsahem standardu pro nanášení barvy stříkáním je i namíchání, plnění, ředění a cezení barvy, stříkání jednonásobné, dvojnásobné a třínásobné. Popis standardu musí vymezit barvu,druh, počet a tloušťku nanášených vrstev.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun – pro nátěry je součásti náplně cen položek
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadovaná konstrukce v prostoru montáže, obvykle v prostor do 5 m vodorovně a 3,5 m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ


Ocelové konstrukce

Množství nátěrů OK se určuje:
a) pro železniční mosty
aa) v m2 rozvinuté plochy
b) pro OK kategorie D
ba) v m2 rozvinuté plochy podle
c) pro OK ostatní, tj. vyjma kategorie D
ca) v m2 rozvinuté plochy
cb) v m2 převodem hmotnosti

Způsob měření podle cb) je podmíněn dohodou dodavatele s odběratelem; nedohodnou-li se, platí způsob měření podle ca)
Množství nátěrů OK se určuje v m2 rozvinuté plochy jako součin délek jednotlivých prvků měřených v ose podle projektu a jejich rozvinutých ploch podle přílohy č. 1

Množství jednostranných nátěrů OK kategorie D se určuje v m2 v rovině sklonu:
a) u plechů hladkých z rozměrů konstrukce podle projektu,
b) u plechů profilovaných a vlnitých pří výšce vlny přes 80 mm z rozvinuté šířky plechu a délky, popř. šířky konstrukce podle projektu
c) u plechů vlnitých pří výšce vlny do 80 mm z rozměrů konstrukce podle projektu a násobené při výšce vlny
do 25 mm koeficientem 1,25
35 mm koeficientem 1,30
40 mm koeficientem 1,50
45 mm koeficientem 1,65
50 mm koeficientem 1,70
60 mm koeficientem 2,00
70 mm koeficientem 2,25
80 mm koeficientem 2,50

Vnitřní plocha přesahů se přičítá jen tehdy, je-li nátěr přesahů projektem předepsán. Plocha výstupků (např. pásy, úhelníky) do 50 mm a do hustoty 1m délky na m2 plochy se zanedbává,
Otvory a nenatírané plochy jednotlivě do 0,5 m2 se neodečítají.

Množství oboustranných nátěrů plechů se určuje 2x vypočtenou plochou jednostranných nátěrů.
Množství nátěrů OK se určuje samostatně pro jednotlivé kategorie OK pomocí následujících vzorců a v nich uvedených převodních ukazatelů (m2 · t-1)
a) kategorie A – konstrukce těžké
P = 13 · H
b) kategorie B – konstrukce střední
P = (23 · H) – (7 · HT)
c) kategorie C – konstrukce lehké
ca) s podílem prvků těžkých a středně těžkých do 25% včetně
P = 32 · H
cb) s podílem prvků těžkých a středně těžkých přes 25% a méně něž 50%
P = (32 – 5 · (KTST – 25 )/100) · H
d) kategorie CC - konstrukce velmi lehké vyjma střešních
P = 65 · HVL
e) kategorie CC – konstrukce velmi lehké střešní
P = U · HVLS

Ukazatele pro OK kategorie CC – velmi lehké střešní

Rozpon podpor v mm

Objektů uzavřených

Objektů otevřených

sedlo

pult

sedlo

pult

1

2

3

4

5

do 7 500

69,00

80,70

88,20

87,40

přes 7 500 do 10 500

63,40

74,90

75,10

79,50

přes 10 500 do 14 000

53,80

 

71,80

 

přes 14 000 do 17 000

52,50

 

64,00

 

přes 17 000 do 20 000

49,70

 

59,40

 

kde je
P – množství nátěrů v m2
H – celková hmotnost OK bez hmotnosti OK kategorie CC, D a střešních světlíků
HT – hmotnost těžkých prvků (t)
HST – hmotnost středně těžkých prvků (t)
HVL – hmotnost velmi lehkých prvků (t)
HVLS – hmotnost velmi lehkých střešních prvků (t)
KT – podíl těžkých prvků (%)
KTST – podíl těžkých a středně těžkých prvků (%)
U – ukazatel pro OK kategorie CC střední (m2 · t-1)
Pro zařazení konstrukce do jednotlivých kategorií A,B nebo C jsou rozhodující prvky OK (čl.4), jejich průměrná metrová hmotnost a podíl (KT, KTST) jejich součtové hmotnosti (HT, HST) z celkové hmotnosti (H).

Těžké prvky mají metrovou hmotnost:
- u prvků celistvých plnostěnných přes 104 kg m-1
- u prvků rámových členěných přes 75 kg m-1
- u prvků složených členěných a ostatních přes 85 kg m-1

Středně těžké prvky mají metrovou hmotnost:
- u prvků celistvých plnostěnných přes 25 do 104 kg m-1
- u prvků rámových členěných přes 20 do 75 kg m-1
- u prvků složených členěných a ostatních přes 26 do 85 kg m-1

Pro zařazení OK do jednotlivých kategorií CC a D je rozhodující popis OK. Hmotnost těžkých a středně těžkých prvků (HT, HST) se určuje v tunách součinem délek prvků měřených v ose a jejich metrových hmotností podle čl. 1.3.1.5. Celková hmotnost konstrukce (H) se určuje v tunách z celkové hmotnosti dodávky po odečtení hmotnosti OK kategorií CC, D a střešních světlíků.

Podíl prvků z celkové hmotnosti konstrukce se určuje v % podle vzorců:
KTST = (HT + HST/H · 100 KT = HT/H · 100

OK se zařazují do těchto kategorií:
A – Konstrukce těžké – podíl těžkých prvků (KT) 75% a výše
B – Konstrukce střední – podíl těžkých a středně těžkých prvků (KTST) 50% a výše a současně podíl těžkých prvků (KT) méně než 75% celkové hmotnosti konstrukce
C – Konstrukce lehké – podíl těžkých a středně těžkých prvků (KTST) méně než 50 %
CC – Konstrukce velmi lehké – konstrukce z profilů tenkostěnných, girlandové vazníky a bezvazníkový systém zastřešení, např. prostorová příhradovina.
D – Konstrukce plnostěnné – konstrukce a výplně z hladkého, vlnitého a
profilovaného plechu (např. hangáry, nádrže, zásobníky, hangárová vrata, krytiny, opláštění, oplechování, podhledy – ztracené bednění)

Okna, dveře, vrata a výkladce
Montáž oboustranných nátěrů oken a balkónových dveří se určuje v m2 stanovených ze skladebních rozměrů:
a) 4 x plochou u oken dřevěných jednoduchých se sdruženými křídly, zdvojených a dvojitých. U oken dvojitých s deštěním nebo dvojitých fošnových se ke skladební výšce a šířce připočítává 60 mm. Plocha nátěrů zabudovaných záclonových truhlíků se určuje samostatně,
b) 3 x plochou oken ocelových zdvojených a ocelových popřípadě dřevěných s izolačním trojsklem,
c) 2 x plochou u oken dřevěných zdvojených a ocelových jednoduchých, jednoduše nebo dvojitě zasklených, popřípadě s izolačním dvojsklem,
d) 1 x plochou oken pro beztmelé zasklení
e) 1/3 x plochy oken u samostatných osazovacích rámů,
U balkónových dveří se plocha vypočítá podle zásad pro příslušný druh okna.
Množství jednostranných nátěrů se určuje polovinou vypočtené plochy oboustranných nátěrů.
Množství nátěrů dřevěných vrat a dveří se určuje v m2 samostatně pro dveřní křídlo, zárubeň a obklad ostění takto:
a) dveřní křídla
2x plochou stanovenou součinem jmenovité šířky zvětšené o 50 mm a jmenovité výšky zvětšené o 25 mm, přičemž z takto vypočítané plochy se odečítá u dveřních křídel
- celozasklených 25 %
- zasklených ze 3/4 20 %
- zasklených ze 2/3 15 %
b) zárubně
plochou podle vzorce
P = ´(2jv + jš) · (h + 2z)
kde je
jv – jmenovitá výška dveří v m
jš – jmenovitá šířka dveří v m
h – hloubka zárubně v m
z – zvětšení: u zárubní ocelových 0,05m
u zárubní dřevěných 0,1m
c) obložení ostění
plochou podle vzorce
P = (2v + š) · rš
kde je
v – výška ostění podle projektu v m
š – šířka ostění podle projektu v m
rš – rozvinutá šířka obložení ostění
1.3.1.1 Množství nátěrů ocelových dveří a vrat včetně zárubní se určuje v m2 podle vzorce
P = 2(jv + h) · (jš + 2h)
kde je
jv – jmenovitá výška dveří v m
jš – jmenovitá šířka dveří v m
h – hloubka zárubně nebo rámu

Množství oboustranných nátěrů výkladců se určuje v m2 1x plochou stanovenou z rozměrů podle projektů a to součtem ploch jednotlivých částí, tj. výkladcového okna, ostění, poprsníku apod. Z plochy výkladcového okna při velikosti tabule skla přes 4 m2 se odečítá 25 %.

Množství oboustranného nátěru okenic se určuje v m2 stanovených ze skladebných rozměrů okna:
a) 3x plochou u okenic s pohyblivou žaluzií
b) 2x plocho okenic plných
Množství nátěrů parapetních desek se určuje v m2 stanovených součinem největší délky a rozvinuté šířky. Množství nátěrů samostatných záclonových truhlíků se určuje v m2 rozvinuté natírané plochy.

Stěny, stropy schodiště a vestavěný nábytek
Množství jednostranných nátěrů stěn se určuje v m2 z rozměrů stěn podle projektu. Množství oboustranných nátěrů se určuje 2x plochou. Z této plochy se odečítají plochy otvorů, dveří, oken, nenatíraných a zasklených ploch jednotlivě větších než 0,5 m2, přičemž u zasklených stěn se odečítá jen:
50 % lochy skla pro jednostranný nátěr,
100% plochy skla pro oboustranný nátěr.

Množství nátěrů stropů se určuje v m2 z rozměrů stropů podle projektu. U stropů s vystupujícími trámy se připočítávají boční plochy trámů jen při viditelné výšce trámu přes 50 mm. Množství nátěrů stropů kazetových se násobí koeficientem 1,75. Množství nátěrů čel schodišťových ramen se určuje v m2 součinem délky ramene a jeho největší tloušťky měřené kolmo na sklon. Množství nátěru vestavěného nábytku se určuje v m2 natíraných ploch.

Množství nátěrů samostatně natíraných lišt se určuje v m2 rozvinuté plochy násobené koeficientem:
a) 3,00 pro lišty šířky do 20 mm
b) 1,50 pro lišty šířky přes 20 do 50 mm
c) 1,00 pro lišty šířky přes 50 mm

Ploty, přepážky, zábradlí a mříže
Množství oboustranných nátěrů plotů dřevěných plných nebo laťovaných neprofilovaných, laťových přepážek a zábradlí se určuje v m2 2x plochou stanovenou z rozměrů konstrukce podle projektu.

Množství oboustranných nátěrů pletiv se určuje v m2 z rozměrů oplocení podle projektu:
a) 2 x plochou pro velikost ok do 30 mm,
b) 1,5 x plochou pro velikost ok přes 30 do 50 mm,
c) 1 x plochou pro velikost ok přes 50 mm.

Množství oboustranných nátěrů ocelových plotů a zábradlí se určuje v m2 součinem půdorysné délky a výšky podle projektu:
a) u plotů a zábradlí z příčlí
aa) pro osovou vzdálenost příčlí přes 150 mm 1 x plochou,
ab) pro osovou vzdálenost příčlí přes 80 mm do 150 mm 2 x plochou,
ac) pro osovou vzdálenost příčlí do 80 mm 3 x plochou,
b) u plotů a zábradlí s rámy pro zasklení a pletivo 1 x plochou,
c) u plotů a zábradlí ostatních, např. okrasných 3 x plochou.

Množství nátěrů mříží se určuje z rozměrů zamřížovaných otvorů ,při nestejné osové vzdálenosti příčlí se počítá jednotně ta nejmenší. Množství nátěrů žebříků se určuje v m2 1 x plochou součinem šířky a délky dle projektu. Množství oboustranných nátěrů svinovacích rolet z vlnitého plechu, nůžkových mříží, kanálových krytů a roštů a svinovacích rolet mřížkových se určuje v m2 3 x plochou stanovenou z rozměrů podle projektu. Množství nátěrů samostatných kovových madel a jednoduchých trubkových zábradlí se určuje v m jejich délky podle projektu.
Množství nátěrů samostatně natíraných dřevěných madel se určuje v m jejich délky podle projektu násobené koeficientem 1,2

Střešní konstrukce a světlíky
Množství nátěrů střešních konstrukcí se určuje v m2:
a) u krokví s laťováním nebo bedněním v rozvinuté ploše zastřešení násobené koeficientem:
aa) 2,35 pro oboustranný nátěr,
ab) 1,35 pro jednostranný nátěr,
b) u vazníků plnostěnných nebo příhradových v pohledové ploše vazby stanovené z rozměrů podle projektu,
c) u plných vazeb ve sklonu do 60° včetně vaznic a pozednic v pohledové ploše vazby stanovené z rozměrů podle projektu a násobené koeficientem:
ca) 1,20 pro rozpětí do 80 m,
cb) 1,00 pro rozpětí přes 8 do 12 m,
cc) 0,75 pro rozpětí přes 12 m,
d) u střech pilových (šedových) včetně nosných konstrukcí v rozvinuté ploše zastřešení; plochy otvorů se neodečítají,
e) u nadstřešních konstrukcí (dýmníků, výparníků, průduchů, apod. vyjma světlíků) 1x rozvinutou plochou pláště pro jednostranný nátěr.

Množství nátěrů střešních světlíků se určuje v m2 z rozměrů podle projektu:
a) zasklené plochy včetně větracích křídel
b) neprůsvitné střechy, protivětrné zástěny a obruby
c) otvírací a zavírací mechanizmy větracích křídel

Otopná tělesa a potrubí
Množství nátěrů otopných těles se určuje:
a) u radiátorů v m2 výhřevné plochy; konzoly, držáky a přívodní nebo zpětné potrubí (délky do 500 mm od osy ventilu k radiátoru) se zanedbávají,
b) u žebrovaných trub v m2 podle vzorce a v něm uvedeného převodního součinitele
(m2 · m-1):P = 2 · L
kde je:
L – délka žebrované trubky měřená mezi přírubami v m,
c) u teplovzdušných souprav, klimatizačních zařízení a konvektorů v m2 rozvinuté plochy jejich plášťů.

Množství nátěrů potrubí se určuje:
a) v m délky podle projektu pro potrubí DN do 150 mm
b) v m2 rozvinuté plochy pro potrubí DN přes 150 mm
Armatury se z délky potrubí neodečítají.

Klempířské konstrukce
Množství nátěrů střešní krytiny z hladkých plechů se určuje v m2 rozvinuté plochy střešního pláště podle projektu. Množství jednostranných nátěrů klempířských prvků zadávaných v m se vypočítá vynásobením metrů natíraných klempířských prvků dle projektu jejich rozvinutou šířkou. Množství oboustranných nátěrů klempířských prvků zadávaných v m se vypočítá vynásobením metrů natíraných klempířských prvků dle projektu 2x jejich rozvinutou šířkou. Množství nátěrů ostatních klempířských konstrukcí se určuje v m2 rozvinuté plochy podle přílohy č.2. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů a prostupů jednotlivě větší než 1m2

Ostatní konstrukce
Montáž nátěrů ostatních jednotlivých kovových stavebních doplňkových konstrukcí (např. osazovacích profilů oken a balkónových dveří, průvětrníků, ventilačních mřížek, škrabáků, rohoží, ochranných úhelníků, konzol, držáků, závěsů, upevňovacích prvků potrubí, stoupacích želez apod.) se určuje z výrobních rozměrů prvků takto:
a) pro plochu konstrukcí do 0,25 m2 ve výši 0,25 m2,
b) pro plochu konstrukcí od 0,25 m2 do 0,5m2 včetně ve výši 0,50 m2
c) pro plochu konstrukcí přes 0,50 m2

Montáž nátěrů skleněných výplní se určuje v m2 natírané plochy skla. Montáž nátěrů bezpečnostními barvami šrafováním se určuje v m2 rozvinuté plochy z rozměrů nátěrů podle projektu. Množství nátěrů ostatních konstrukcí, pro které není jmenovitě uveden způsob měření, se určuje v m2 rozvinuté plochy

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování
ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení
stupně prorezavění.
ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem
ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem
ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.
ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební
ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni
ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.
ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.
ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.
ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.
ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.
ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

__________________________________________________________________

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních nátěrů se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména :
Edice GAS č. 22 Protikorozní ochrana
ČSN ISO 8501 – 1 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a
stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném
odstranění předchozích povlaků
ČSN ISO 8501 – 2 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy
dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků
ČSN EN ISO 8502 – 9 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní
metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě
ČSN ISO 8502 – 2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 2: Laboratorní
stanovení chloridů na očištěném povrchu
ČSN ISO 8502 – 3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 3: Stanovení prachu
na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)
ČSN ISO 8502 – 4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 4: Směrnice pro
odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů
ČSN ISO 8502 – 6 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce
rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda
ČSN ISO/TR 8502 – 1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 1: Provozní metody
pro rozpustné korozní produkty železa
ČSN EN ISO 8503 – 1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů.
Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO
komparátorů profilu povrchu
ČSN EN ISO 8503 – 2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů.
Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem
ČSN EN ISO 8503 – 3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů.
Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu
povrchu mikroskopem
ČSN EN ISO 8503 – 4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů.
Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu
povrchu profilometrem
ČSN EN ISO 8504 – 1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 8504 – 2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání
ČSN EN ISO 8504 – 3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 3: Ruční a mechanizované čištění
ČSN EN ISO 11124 – 1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný
úvod a klasifikace
ČSN EN ISO 11124 – 2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Specifkace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Písek z lité
oceli
ČSN EN ISO 11124 – 3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 3: Broky z
vysokouhlíkové oceli
ČSN EN ISO 11124 – 4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 4: Broky z
nízkouhlíkové lité oceli
ČSN EN ISO 11125 – 1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 1:
Vzorky
ČSN EN ISO 11125 – 2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 2:
Stanovení distribuce velikosti částic
ČSN EN ISO 11125 – 3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 3:
Stanovení tvrdosti
ČSN EN ISO 11125 – 4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 4:
Stanovení zdánlivé hustoty
ČSN EN ISO 11125 – 5 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 5:
Procentuální stanovení defektů, částic a mikrostruktury
ČSN EN ISO 11125 – 6 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 6:
Stanovení cizích látek
ČSN EN ISO 11125 – 7 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 7:
Stanovení vlhkosti
ČSN EN ISO 1126 – 1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný
úvod a klasifikace
ČSN EN ISO 1126 – 3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 3: Měděná
struska
ČSN EN ISO 1126 – 4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 4: Uhelná
vysokopecní struska
ČSN EN ISO 1126 – 5 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 5: Niklová
struska
ČSN 49 0600 – 1 Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana
ČSN 49 0600 – 4 Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Ochrana náterovými látkami
ČSN EN 1014 – 1 Ochranné prostředky na dřevo - Dehtový impregnační olej a jím
impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků
dehtového impregnačního oleje
ČSN EN 1014 – 2 Ochranné prostředky na dřevo - Dehtový impregnační olej a jím
impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků
dehtového impregnačního oleje z impregnovaného dřeva pro následné analýzy
ČSN EN 1014 – 3 Ochranné prostředky na dřevo - Dehtový impregnační olej a jím
impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu
v dehtovém impregnačním oleji
ČSN EN 1014 – 4 Ochranné prostředky na dřevo - Dehtový impregnační olej a jím
impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v dehtovém impregnačním oleji
ČSN 49 0604 Ochrana dreva. Metódy stanovenia biocídnych vlastností ochranných
prostriedkov na drevo
ČSN 49 0609 Ochrana dreva. Skúšanie akosti ochrany dreva
ČSN 49 0615 Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým
škůdcům
ČSN 49 0616 – 1 Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojstupňový spôsob
(2P)
ČSN 49 0616 – 2 Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojitý spôsob podľa
Rüpinga. Modifikovaný spôsob
ČSN 49 0616 – 3 Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Štvorcyklický spôsob
ČSN 49 0616 – 4 Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Postup podľa Bethella
ČSN 49 0617 Ochrana dřeva. Impregnace dřevěných sloupů a důlního dříví
ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni
ČSN EN 152 – 1 Zkušební metody pro ochranné prostředky na dřevo. Laboratorní metoda
zjišťování preventivní účinnosti ochranného ošetření zpracovaného dřeva proti houbám
způsobujícím modrání. Část 1: Aplikace nátěrem
ČSN EN 152 – 2 Zkušební metody pro ochranné prostředky na dřevo. Laboratorní metoda
zjišťování preventivní účinnosti ochranného ošetření zpracovaného dřeva proti houbám
způsobujícím modrání. Část 2: Použití jiným způsobem než nátěrem
ČSN P ENV 807 Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení účinnosti proti houbám
způsobujícím měkkou hnilobu a ostatním půdním mikroorganismům
ČSN P ENV 839 Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti
dřevokazným houbám basidiomycetes - Aplikace ošetřením povrchu
ČSN P ENV 12038 Trvanlivost dřevo a materiálů na bázi dřeva - Desky na bázi dřeva –
Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti dřevokazným houbám basidiomycetes
ČSN EN 113 Ochranné prostředky na dřevo - Zkušební metody pro stanovení ochranné
účinnosti proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Stanovení hranice účinnosti
ČSN EN 599 – 1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost
ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace
podle tříd ohrožení
ČSN EN 599 – 2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost
ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Klasifikace
a značení
ČSN EN 351 – 1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené
ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku
ČSN EN 351 – 2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené
ochrannými prostředky - Část 2: Směrnice pro odběr a analýzu dřeva ošetřeného
ochrannými prostředky
ČSN EN 12490 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené
ochrannými prostředky - Stanovení hloubky penetrace a příjmu dehtového impregnačního
oleje
ČSN ENV 12404 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů
na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F.Gray do dřeva –
Laboratorní metoda
ČSN EN 330 Ochranné prostředky na dřevo. Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti
ochranného prostředku na dřevo použitého pod nátěrem a mimo styk se zemí ve volné
přírodě: Metoda L – spoje
ČSN 49 0681 – 1 Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda
zisťovania korozívneho účinku na kovy pri ponorení do roztoku
ČSN 49 0681 – 2 Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda
zisťovania korozívneho účinku ochráneného dreva na kovy
ČSN EN ISO 4617 Nátěrové hmoty - Seznam ekvivalentních odborných výrazů
ČSN EN 971 – 1 Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 1:
Obecné pojmy
ČSN EN ISO 4618 – 2 Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 2:
Odborné termíny vztahující se k charakterizaci a vlastnostem nátěrů
ČSN EN ISO 4618 – 3 Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 3:
Příprava povrchu a způsoby aplikace
ČSN EN ISO 787 – 10 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 10: Stanovení
hustoty - Pykometrická metoda
ČSN EN ISO 787 – 11 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 11: Stanovení
setřesného objemu a setřesné hustoty
ČSN EN ISO 787 – 13 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve
vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů
ČSN EN ISO 787 – 14 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení
rezistivity vodného výluhu
ČSN EN ISO 787 – 15 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání
odolnosti světlu pestrých pigmentů podobných typů
ČSN EN ISO 787 – 16 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 16: Stanovení
relativní barevné síly (nebo ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů
- Vizuální porovnávací metoda
ČSN EN ISO 787 – 18 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 18: Stanovení
zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním
ČSN EN ISO 787 – 19 Všeobecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů
rozpustných ve vodě (Metoda s kyselinou salicylovou)
ČSN EN ISO 787 – 2 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení
těkavých látek při 105° Celsia
ČSN EN ISO 787 – 23 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 23: Stanovení
hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)
ČSN EN ISO 787 – 24 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 24: Stanovení
relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých pigmentů
- Fotometrické metody
ČSN EN ISO 787 – 3 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek
rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka
ČSN EN ISO 787 – 5 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 5: Stanovení
spotřeby oleje
ČSN EN ISO 787 – 8 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 8: Stanovení látek
rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena
ČSN EN ISO 787 – 9 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení
hodnoty pH vodné suspenze
ČSN EN ISO 3668 Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrových hmot
ČSN 67 0544 – 2 Anorganické pigmenty. Stanovení barvicí mohutnosti barevných pigmentů.
Část 2: Jednobodové metody
ČSN EN ISO 8780 – 1 Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 1: Úvod
ČSN EN ISO 8780 – 2 Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 2 - Dispergace s použitím oscilační třepačky
ČSN EN ISO 8780 – 3 Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 3: Dispergace s použitím vysokorychlostního míchadla
ČSN EN ISO 8780 – 4 Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 4: Dispergace s použitím perlového mlýna
ČSN EN ISO 8780 – 5 Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 5: Dispergace s použitím talířového mlýna
ČSN EN ISO 8780 – 6 Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 6: Dispergace s použitím tříválce
ČSN EN 13900 – 1 Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v
plastech - Část 1: Všeobecný úvod
ČSN EN 13900 – 2 Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v
plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném
polyvinylchloridu mletím ve dvouválci
ČSN EN 13900 – 3 Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v
plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a
barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci
ČSN EN ISO 3262 – 8 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 8:
Přírodní kaolin ("hlinka")
ČSN EN ISO 8781 – 1 Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik -
Část 1: Hodnocení ze změny barvivosti barevných pigmentů
ČSN EN ISO 8781 – 2 Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik –
Část 2: Hodnocení ze změny jemnosti tření
ČSN EN ISO 8781 – 3 Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik –
Část 3: Hodnocení ze změny lesku
ČSN EN ISO 3262 – 13 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 13:
Přírodní křemen (mletý)
ČSN EN ISO 3262 – 9 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 9:
Pálený kaolin
ČSN ISO 4625 Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek –
kulička
ČSN EN ISO 3232 – 1 Plniva pro nátěrové hmoty - Specifikace a metody zkoušení - Část 1:
Úvod a všeobecné zkušební metody
ČSN EN ISO 3232 – 10 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 10:
Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě
ČSN EN ISO 3232 – 11 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 11:
Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů
ČSN EN ISO 3232 – 12 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 12:
Slída muskovitovitého typu
ČSN EN ISO 3232 – 14 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 14:
Kristobalit
ČSN EN ISO 3232 – 15 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 15:
Křemenné sklo
ČSN EN ISO 3232 – 16 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 16:
Hydroxidy hlinité
ČSN EN ISO 3232 – 17 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 17:
Srážený křemičitan vápenatý
ČSN EN ISO 3232 – 18 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 18:
Srážený hlinitokřemičitan sodný
ČSN EN ISO 3232 – 19 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 19:
Srážený oxid křemičitý
ČSN EN ISO 3232 – 2 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 2:
Baryt (přírodní síran barnatý)
ČSN EN ISO 3232 – 20 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 20:
Pyrogenní oxid křemičitý
ČSN EN ISO 3232 – 21 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 21:
Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)
ČSN EN ISO 3232 – 22 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 22:
Průtokově žíhaná křemelina
ČSN EN ISO 3232 – 3 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 3:
Blanc fixe
ČSN EN ISO 3232 – 4 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 4:
Plavená křída
ČSN EN ISO 3232 – 5 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 5:
Přírodní krystalický uhličitan vápenatý
ČSN EN ISO 3232 – 6 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 6:
Srážený uhličitan vápenatý
ČSN EN ISO 3232 – 7 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 7:
Dolomit
ČSN EN 12878 Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo
vápna – Specifikace a zkušební postupy
ČSN 67 1321 Anorganické pigmenty. Zinková bieloba. Všeobecné požiadavky a metódy skúšania
ČSN EN ISO 7579 Barviva - Stanovení rozpustnosti v organických rozpouštědlech –
Gravimetrická metoda
ČSN EN 12877 – 1 Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu
během zpracování barviv v plastech - Část 1: Všeobecný úvod
ČSN EN 12877 – 2 Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu
během zpracování barviv v plastech - Část 2: Stanovení vstřikovacím tvářením
ČSN EN 12877 – 3 Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu
během zpracování barviv v plastech - Část 3: Stanovení zkouškou v termostatu
ČSN EN 12877 – 4 Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu
během zpracování barviv v plastech - Část 4: Stanovení mletím mezi dvěma válci
ČSN EN ISO 2495 Pigmenty na bázi berlínské modři - Specifikace a zkušební postupy
ČSN EN ISO 591 – 1 Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace
a zkušební metody
ČSN EN ISO 3549 Pigmenty z práškového zinku pro nátěrové hmoty - Specifikace a
zkušební metody
ČSN EN 927 – 1 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve
vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba
ČSN EN 927 – 3 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy vnější na dřevo
– Část 3: Zkouška přírodním stárnutím
ČSN EN 927 – 4 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy vnější na dřevo
– Část 4: Hodnocení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN 927 – 5 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy vnější na dřevo
– Část 5: Hodnocení propustnosti pro vodu
ČSN P ENV 927 – 2 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo
ve vnějším prostředí - Část 2: Soubor požadavků
ČSN EN 1062 – 1 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 1: Klasifikace
ČSN EN 1062 – 11 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením
ČSN EN 1062 – 3 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 3: Stanovení a posuzování rychlosti pronikání vody v kapalné fázi
ČSN EN 1062 – 6 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého
ČSN EN 13300 Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro
nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace
ČSN EN ISO 15528 Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování
ČSN EN 23270 Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro
kondicionování a zkoušení
ČSN EN ISO 1514 Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry
ČSN EN ISO 1513 Nátěrové hmoty. Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením (ISO
1513:1992)
ČSN 67 3001 Stanovení barvy transparentních nátěrových hmot
ČSN EN ISO 2811 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda
ČSN EN ISO 2811 – 2 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Metoda ponořeného tělesa
(Mohrovy vážky)
ČSN EN ISO 2811 – 3 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Metoda oscilační
ČSN EN ISO 2811 – 4 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce
ČSN EN ISO 2431 Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
ČSN EN 456 Nátěrové hmoty a podobné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá
rovnovážná metoda
ČSN EN ISO 1524 Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření
ČSN EN ISO 6272 Nátěrové hmoty. Zkouška padajícím závažím (ISO 6272:1993)
ČSN 67 3021 Nátěrové hmoty. Stanovení stupně stékavosti s vertikálního povrchu
ČSN EN ISO 2837 Tisky a tiskové barvy. Hodnocení odolnosti rozpouštědlům
ČSN ISO 2836 Tisky a tiskové barvy. Hodnocení odolnosti proti vodě
ČSN EN ISO 11890 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek
(VOC) – Část 1: Diferenční metoda
ČSN EN ISO 11890 – 2 Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek
(VOC) - Část 2: Plynově-chromatografická metoda
ČSN EN ISO 3233 Nátěrové hmoty. Stanovení objemu suchého nátěru (netěkavé složky) z
objemu kapalného nátěru
ČSN EN ISO 32 Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých podílů 51
ČSN 67 3032 Nátěrové hmoty. Stanovení ředitelnosti
ČSN EN ISO 9514 Nátěrové hmoty. Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů.
Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení (ISO 9514:1992)
ČSN ISO 3856 – 1 Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova.
Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda
s dithizonem
ČSN ISO 3856 – 2 Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení
antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda
s Rhodaminem B
ČSN ISO 3856 – 3 Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení
obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie
ČSN ISO 3856 – 4 Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení
kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda
ČSN ISO 3856 – 6 Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení
celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou
absorpční spektrometrickou metodou
ČSN ISO 7252 Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová
absorpční spektrometrická metoda
ČSN ISO 6503 Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové
absorpční spektrometrie
ČSN 67 3039 Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot
ČSN ISO 4629 Pojiva nátěrových hmot - Stanovení hydroxylového čísla - Odměrná metoda
ČSN ISO 3681 Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda
ČSN ISO 3682 Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla kyselosti - Odměrná metoda
ČSN ISO 9020 Pojiva nátěrových hmot - Stanovení obsahu volného formaldehydu v
aminoplastech - Odměrný postup se siřičitanem sodným (ISO 9020: 1994 včetně opravy
Technical Corrigendum 1: 1996)
ČSN ISO 11908 Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO
11908: 1996)
ČSN ISO 11909 Pojiva nátěrových hmot - Polyisokyanatany - Všeobecné zkušební metody
(ISO 1909: 1996)
ČSN ISO 11668 Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice - Obecné
zkušební metody
ČSN 67 3054 Nátěrové hmoty. Stanovení stupně rozlivu
ČSN EN ISO 1517 Nátěrové hmoty - Zkouška povrchového zasychání - Metoda s balotinou
ČSN EN ISO 3678 Nátěrové hmoty - Zkouška zasychání do stavu bez otisku
ČSN EN 29117 Nátěrové hmoty. Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí. Zkušební
postup (ISO 9117:1990)
ČSN EN ISO 4622 Nátěrové hmoty. Tlaková zkouška stohovatelnosti (ISO 4622:1992)
ČSN EN ISO 2808 Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru
ČSN ISO 2813 Nátěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových
pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85°
ČSN 67 3067 Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů
ČSN EN ISO 21 227 – 1 Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s
použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod
ČSN EN ISO 4628 – 6 Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Stanovení intenzity,
množství a velikosti běžných typů obecných vad - Část 6: Vyhodnocení stupně křídování
metodou samolepicí pásky
ČSN ISO 4628 – 2 Nátěrové hmoty. Hodnocení degradace nátěrů. Hodnocení intensity,
množství a velikosti obecných vad. Část 2: Hodnocení stupně puchýřování
ČSN EN ISO 2815 Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška
ČSN 67 3073 Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru brusným papírem v přístroji Taber-
Abraser
ČSN 67 3075 Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkami
ČSN EN ISO 1522 Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla
ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti
ČSN 67 3078 Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru v přístroji Taber-Abraser oděrovými
kotouči
ČSN EN ISO 1519 Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)
ČSN EN ISO 6860 Nátěrové hmoty - Ohybová zkouška (na kónickém trnu)
ČSN EN ISO 1520 Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením
ČSN 67 3083 Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru padajícím oděrovým materiálem
ČSN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška
ČSN 67 3088 Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Objektivní metody vyhodnocování zkoušek
ochranné účinnosti nátěrů na kovech
ČSN 67 3089 Subjektivní metoda vyhodnocování předběžných a informativních zkoušek
znehodnocení nátěrů
ČSN 67 3090 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti nátěrů na kovovém povrchu v
atmosférických podmínkách
ČSN EN ISO 7253 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti v neutrální solné mlze
ČSN EN ISO 7783 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1:
Misková metoda pro volné filmy
ČSN EN ISO 7783 – 2 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru
(permeability)
ČSN 67 3095 – 1 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek
ČSN 67 3095 – 2 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La
ČSN 67 3095 – 3 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb
ČSN 67 3095 – 4 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc
ČSN 67 3095 – 5 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld
ČSN EN ISO 3231 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem
oxidu siřičitého
ČSN EN ISO 11341 Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice umělému záření - Expozice
filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky
ČSN 67 3098 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot
ČSN EN ISO 2812 – 1 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti kapalinám. Část 1: Obecné
zkušební metody (ISO 2812-1:1993)
ČSN EN ISO 2812 – 2 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti kapalinám. Část 2: Metoda
ponorem do vody (ISO 2812-2:1993)
ČSN EN ISO 4623 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1:
Ocelové podklady
ČSN EN ISO 6270 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1:
Kontinuální kondenzace
ČSN EN ISO 1518 Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem
ČSN EN ISO 3248 Nátěrové hmoty - Stanovení tepelného účinku
ČSN EN ISO 11998 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a
stanovení čistitelnosti
ČSN EN ISO 11507 Nátěrové hmoty - Expozice nátěrů umělému stárnutí - Expozice
fluorescenčnímu UV záření a vodě
ČSN EN ISO 8130 – 9 Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování
ČSN 67 6003 Tiskové barvy. Zhotovení zkušebního tisku
ČSN 69 0010 – 9 – 1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část
9.1: Základní ustanovení
ČSN 72 6100 Žáruvzdorné malty, tmely a nátěry. Společná ustanovení
ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
ČSN EN 12771 – 3 Nátěry - Specifikace - Část 3: Rozprostírané množství a rovnoměrnost
nanesení pojiva a kameniva v příčném směru
ČSN EN 12272 – 1 Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a
rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru
ČSN EN 12272 – 2 Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posouzení poruch
ČSN EN 12272 – 3 Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke
kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit
ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné
ČSN EN 1953 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13966 – 1 Stanovení účinnosti přenosu u atomizačních a rozprašovacích zařízení
tekuté nátěrové hmoty - Část 1: Rovné panely
ČSN 91 0102 Nábytek. Povrchová úprava dřevěného nábytku. Technické požadavky
ČSN 91 0272 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových
vlastností
ČSN 91 0273 Nábytek. Metody zjišťování lesku povrchu
ČSN 91 0274 Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru
ČSN 91 0276 Nábytek. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti oděru
ČSN 91 0277 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování odolnosti
povrchu proti úderu
ČSN EN 12721 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla (ISO
4211- 2:1993 modifikovaná)
ČSN 91 0281 Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty
ČSN 91 0282 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin (ISO
4211:1979 modifikovaná)
ČSN 91 0283 Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru
ČSN 91 0284 Nábytek. Metody zjišťování světlostálosti povrchu
ČSN 91 0285 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti
nátěru
ČSN 91 0286 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti
povrchu proti vlivům povětrnosti
ČSN EN 12722 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla (ISO
4211- 3:1993 modifikovaná)

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Ocelové konstrukce (OK) jsou ucelené části konstrukce, tj. části objektu sestávající z určitého počtu dílců (výrobních, dopravních nebo montážních) vzájemně spojených ve funkční jednotný celek, např. střecha, most, jeřábová dráha apod. vyjma světlíků. Prvky OK jsou tyčové prvky plnostěnné, popřípadě rámové členěné nebo složené členěné a ostatní tj. zhotovené z válcovaných profilů popřípadě jejich svařováním, šroubováním, nýtováním apod.; za prvek se považuje i jednotlivý prut příhradové konstrukce vyjma prostorové příhradoviny. Syntetické nátěry na vzduchu schnoucí jsou nátěry syntetickými barvami skupiny oboru JKPOV 246 121 a 246 221 na vzduchu schnoucími.

ZKRATKY
DN – jmenovitá světlost (diametre nominál) potrubí(mm)
OK – ocelová konstrukce
rš – rozvinutá šířka

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení nátěrů je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO NÁTĚROVÉ HMOTY
- označení nátěrové hmoty (složení, použití, název, druh)
- odolnost proti látkám a prostředí (chemická odolnost)
- odolnost proti povětrnostním vlivům
- odolnost proti mechanickým vlivům
- způsob a místo použití (oblast použití)
- způsob aplikace
- zpracovatelnost
- druh ředidla
- barevný odstín
- vhodnost použití
- fyzikální vlastnosti
- výtoková doba z pohárku
- obsah netěkavých látek
- obsah těkavých organických látek
- teoretická vydatnost
- konzistence
- požárně technická odolnost
- životnost
- objemová hmotnost
- skladovatelnost
- teplota zpracování
- teplotní odolnost
- čas schnutí (konečná tvrdost)
- čekací doba mezi jednotlivými vrstvami
- doba schnutí – pevné na dotyk
- doba schnutí – proschlé
- zasychání stupeň 1 až 4
- příprava podkladu
- teoretická tloušťka vrstvy při 100 g/m2 (vlhká, suchá)
- spotřeba materiálu pro střední suchou tloušťku
- doba zpracování tloušťka vrstev
- počet vrstev
- pojivo
- pigmenty
- hustota
- viskozita
- hodnota pH
- propustnost vodní páry podle DIN 52 615
- koeficient nasákavosti
- stupeň lesku
- vlastnosti zaschlého nátěru (vzhled, lesk, kryvnost, tvrdost kyvadlem, přilnavost, odolnost
  hloubením, odolnost při ohybu
- smluvní lepivost při teplotě 20°C při průměru výtokového otvoru
- teplota zážehu
- požární odolnost

 


   Copyright RTS, a.s.